Geografi genom Nalleresa

Det var i början av höstterminen på Asmundtorps skola. Tillsammans skulle lärarna i arbetslag 4-6 starta upp ett ämnesövergripande arbete i Sv/So/No. Då fick de inspiration från en förläsning som några av deras kollegor på Västervångskolan haft under föregående läsår. De bestämde sig för att eleverna skulle få skicka iväg tre nallar på en Sverigeresa. Målet med nallarnas resa var att eleverna skulle få en inblick i hur vårt land ser ut, både när det gäller kultur- och naturlandskapet. Eleverna skulle också kunna följa nallarnas resa via kartor och sociala medier och på så sätt ge eleverna inspiration till att vilja lära sig mer. Slutligen skulle även de platser som nallarna besökte styra vilken fakta de arbetade med i skolan inom SO- samt NO-ämnena. På sätt skulle även centrala ord och begrepp ha en naturlig plats i undervisningen.

Innan nallarna skickas iväg döptes de och fotograferades. En nalle åkte med en kille till Jönköping, en via en säljare till Göteborg och en via en pedagogs släkting till Stockholm. Runt halsen fick alla nallarna en beskrivning av projektet samt hur personerna som hittade dem skulle meddela klassen i Asmundtorp.

Klassens förhoppning var att höra av nallarna varje vecka men tyvärr blev inte uppslutningen så stor. Efter jul bestämde de sig därför för att skicka iväg ytterligare två nallar.

Klassen har nu en facebooksida där de följer nallarnas resa genom Sverige.

En vänlig person har dessutom adopterat en av nallarna och tagit den med sig till Thailand. Förhoppningsvis kommer eleverna att få lära sig mer om Thailands geografi, historia och religion. Nallen som reser i Thailand, har skaffat sig en egen Facebookidentitet som heter ”Noffe”.

Du kan följa nallarnas resa här.