Gläntan talar som TED

”Vet ni hur det känns…?”

Så börjar alla TED-tal i åk 9 på Gläntanskolan. I början på höstterminen fick eleverna genomföra ett större arbetsområde som mynnade ut i ett inspelat TED-tal. TED står för Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning.

Jag valde att utgå från Årstaskolans lärarhandledning om TED-tal samt Malin Larssons blogg Flippat klassrum där det finns många elevexempel att härma. Vi startade arbetsområdet med att se en film som Malin Larsson spelat in för att få en introduktion till vad TED-tal är för något.

Sedan arbetade vi med ethos, pathos, logos och hur man talar inför en publik genom diskussioner i klassrummet och serien Tala ut! på Ur.se. Vi tittade på andra elevers TED-tal och analyserade dem.

Vad gjorde de som var bra och mindre bra? Därefter började eleverna skriva sina egna tal utifrån en skrivmall som jag gjort till dem. De fick ge respons på sina kamraters tal innan jag läste och kommenterade deras texter. Till sist fick eleverna skriva stödord från sina texter och öva, öva och öva på sina tal.

När vi kom till själva inspelningsfasen fick jag lite problem. Jag tänkte först att jag skulle spela in en och en med min Ipad på mitt Youtubekonto. Den tanken försvann snabbt när jag insåg att en elev kunde ta en hel lektion att spela in (fördelen med det är att vi nu har många bloopers att titta på). Dessutom hade vi ingen hållare till Ipaden så inspelningen blev något skakig. Efter lite sökande på nätet hur jag skulle göra kom jag fram till att bästa sättet var att använda elevernas Chromebooks. Även om kamerafunktionen inte är den bästa. Eleverna fick spela in hemma eller på skolan och de spelade in på sina egna Youtubekonto. För att sedan inte riskera att de tog bort filmerna innan jag bedömt färdigt sparade jag deras filmer på min egen Drive.

Vet ni hur det känns att sitta och titta och lyssna på sina elevers tal? För det vet jag! Det är en stor glädje. Eleverna har gjort fantastiska, givande, intressanta och berörande tal. Arbetsområdet tog tid men resultatet var värt all den tiden. Vi kommer definitivt att göra fler TED-tal och jag hoppas att du också har blivit inspirerade att göra något liknande!

Text: Annika Ahlfors, Svenska/sva lärare åk 7-9, Gläntanskolan.