Google Apps till Helsingborgs skolor

Helsingborgs skolor kommer till hösten ha tillgång till Google Apps for Education (GAFE). Det har arbetats i bakgrunden med detta under hösten och vintern. Skälet är främst att många pedagoger i staden efterfrågar verktygen för att kunna effektivisera sitt arbete i allmänhet och undervisningen i synnerhet.  Dessutom vill många nå längre när det kommer till digitaliseringen av undervisningen.

google-apps-cloud

– Läroplanen är tydlig. Vi ska i skolan se till att våra elever får tillgång till modern teknik och höja deras digitala kompetens. Vi har tidigare satsat på infrastruktur i form av trådlöst nät, digitala verktyg såsom datorer och surfplattor och när vi ingår detta avtal tar vi ett rejält steg till i skolans digitalisering, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad

Frågar man de som är vana att arbeta med GAFE får man oftast veta att det handlar om att förbättra möjligheterna till att arbete kollaborativt i digital miljö. Olika sätt för elever och pedagoger att samarbeta öppnas via delade dokument som man kan skriva i samtidigt. Bedömning för lärande underlättas. Därigenom går arbetsbelastningar ner.

Hur går vi vidare nu? Först och främst måste vi säkerställa att alla tekniska delar faller på plats. Det finns en arbetsgrupp med personer både från IT-enheten, Verksamhetsstöd och Drift och Utvecklingsavdelningen i gång. Arbetet leds av en konsult som har genomfört liknande arbete i andra kommuner. Idén är att allt är på plats för hela organisationen till augusti. Med lite tur kan någon skola komma igång lite tidigare så att vi kan testköra så att våra databaser innehåller rätt information.

Utöver detta kommer Verksamhetsstöd och Drift och Utvecklingsavdelningen att titta på hur vi på enklast sätt ska bistå med fortbildningen ute i organisationen.

– Det finns en hel del kompetens i organisationen som kan hjälpa till med detta. Men vi måste försöka hjälpa alla skolor som har funderingar och behov. Vi arbetar med de tankarna just nu men tar väldigt gärna emot frågor och idéer från skolorna redan nu. Det är bara att ta kontakt med oss, säger Edward Jensinger, Utvecklingschef på Skol- och fritidsförvaltningen.

/Karin