Greta i den magiska skogen – en egenproducerad opera

Det började med att årskurs 2 på Drottninghögsskolan fick se operan Hans och Greta. Därefter arbetade vi över flera veckor med att skriva, berätta, sjunga, dansa och spela in scener till vår egen opera. I början av juni blev det slutligen filmpremiär för hela skolan och för föräldrarna.

Opera ett uttryckssätt – ett arbete i flera olika steg

Vad är en opera?

Vi arbetade med olika former av berättande. Sagor, ljudsagor, fotoberättelser, berätta med musik… Vi kom fram till att en opera är en berättelse utan talade ord där man målar handlingen och stämningarna med musik, bild och drama.

Handlingen i Hans och Greta

Vi upptäckte Hans och Greta i olika versioner. Vi läste Hans och Greta i bok, såg olika filmklipp på youtube och arbetade interaktivt på Creative Kids Education Foundation och lärde oss hur en opera byggs upp.

Titta på operan

Vi såg delar av operan på storbild med en duktig guide som berättade handlingen och vad vi skulle förvänta oss av de olika scenerna.

Olika workshops

Vi hade dans- och sångworkshops där eleverna fick visa olika känslor och stämningar med kroppen och rösten. Sjung Blinka lilla stjärna som om du är arg, ledsen, glad, trött…. Dansa som om du är glad, ledsen, uttråkad och så vidare.

Skriva storyline

Vi lät eleverna återberätta Hans och Greta. Vi poängterade var och på vilket sätt de olika versionerna vi kommit i kontakt med skilde sig åt och pratade om hur vi kunde utnyttja den friheten för att skapa vår egen opera. Barnen valde ganska snart att tänka på Alice i Underlandet som de sett på stadsteatern som utgångspunkt. De vidareutvecklade idéerna och kom fram till att Hans och Greta skulle möta många olika konstiga varelser i den magiska skogen, på väg till häxan. Vi vuxna funderade kring det praktiska, hur många som kunde vara på scen samtidigt, vilka roller som ska vara sångroller, dansroller mm. Redan tidigt bestämde vi att Hans och Greta skulle vara stumma roller för att alla skulle kunna välja att vara dem. I slutändan kunde inte Hans vara med och i stället för att ändra om alla roller strök vi rollen och skrev om slutet.

Fördela roller

Arbetet pågick parallellt med scenografi- , kostym- och musikarbetet.
Vi presenterade rollistan för eleverna samt vad som krävdes för de olika rollerna. Till exempel skulle fåglarna sjunga, dockorna dansa och John Blund agera ensam. Eleverna fick välja vilken roll de ville ha i första, andra och tredje hand. Vi fördelade rollerna. Alla fick inte sitt första val så klart men vi försökte fördela så rättvist som möjligt. Rollen som häxa var populärast och då fick en audition avgöra. Vem skrattar mest häxlikt var frågan. VI kunde inte avgöra vem som skulle ha rollen och skrev in två häxor i manus.

Scenografi/bakgrunder

I idrottssalen där vi spelade in fanns innebandymål som kunde användas som bur och bänkar som kunde bli en trappa till ugnen. Ett löst grönt tygstycke kunde dölja sånt som inte skulle synas, som en person som kör rullstolen. Eleverna fick måla bakgrunder på A3-papper, morgon i skolgen, kväll i skogen, inne i stugan, utanför häxornas stuga… Dessa fotograferades sedan med stativ i spadens kamera.

Kostymer

Vi valde kostymer som kunde göras med enkla medel. Vi sökte mycket bilder på Pinterest för att få idéer. Eleverna fick vara med och välja.

Musik

När eleverna valt roller och vi fördelat dem fick grupperna bestämma vilken känsla de skulle visa i sin scen och utforma bakgrunderna, musiken och kostymerna utifrån detta. Vi hade workshop i appen Garageband där alla fick testa att göra läskig musik, robotmusik, lugn musik, trött musik, glad musik och så vidare.  All musik sparades och eleverna fick välja något som passade till den scen de arbetade med.

Öva

Eleverna fick öva på sina scener och ta regi. Vi övade tillsammans på finalnumret då alla skulle vara med och dansa och sjunga.

Spela in

Vi gjorde en greenscreen av tre gröna tygstycken som vi sydde ihop och fäste på ribbstolarna i idrottshallen. På en plint i ett stativ hade vi iPaden vi filmade med. På samma plint låg iPaden som spelade upp musiken. Kören stod även runt denna plint när de sjöng.

Scenen ugnen utan bakgrund

Scenen Ugnen utan bakgrund

Scenen ugnen med bakgrund

Scenen Ugnen med bakgrund

Klippa och redigera

Vi filmade mycket noggrant så klippningsjobbet skulle bli så enkelt som möjligt. Vi lade endast till texter mellan scener med speakerröst, övergångar mellan scenerna, titel och eftertexter. Vi filmade med iPadens kamera, fotograferade bakgrunderna med densamma, lade in greenscreenbakgrunden i Green Screen by DoInk (appstore), klippte ihop och lade på speaker mm i iMovie. Efter varje klippning fick eleverna se hela operan och ge synpunkter. Tyvärr kunde vi inte av tekniska skäl lösa alla önskemål som att de ville bli osynliga på slutet i finalnumret.

Premiär

Vi hade premiär på skolan och visade de andra klasserna operan. När vi nådde finalnumret reste sig alla i klassen upp och dansade med i Heroes. Det gjorde att det ändå kändes som ett live-framträdande. På skolavslutningen visades operan upp för föräldrar och syskon på samma sätt.

Fungerade bra:

Appen Do Ink var lätt att arbeta med. Garageband och iMovie likaså. Det var bra att ha en utomstående (som inte är upptagen med klassen) som arbetade med de enskilda scenerna, danserna och sångerna samt inspelningen.

Utvecklingsmöjligheter:

Greenscreenen skulle satts upp på en rundstav och sytts ihop mer noggrant. Vi skulle haft vit belysning på den för att få den jämnt belyst och lättare att ställa in chroma-filtret.

I slutredigeringen kunde jag arbetat mer med ljudet och fått en jämnare ljudnivå. Vi har inte rättigheter till all musik som används i produktionen. Det finns inget bra sätt att få det om vi vill sprida den färdiga operan på Youtube. Vi har skrivit in en disclaimer om att vi ”lånat” musik från Youtube och Spotify. Tyvärr kan Youtube välja att ta bort musiken i operan men den risken får vi ta. Eleverna valde musik och arbetet med operan var viktigare än slutprodukten, även om vi är väldigt stolta över den.
Här kan ni se hela operan utan de ljudklipp som vi inte har rättigheter till:

Pedagogisk planering: Opera ett  uttryckssätt

Länk till Pedagogisk planering: Opera ett uttryckssätt (Skolbanken)

Fas 1:

Vi läser, tittar på och diskuterar sagan om Hans och Greta i olika utgåvor och genrer. Vi undersöker operan som uttryckssätt för berättande.

Fas 2:

Vi uttrycker känslor genom dans, teater, sång och språk, både svenska och engelska. Eleverna får prova på att sjunga, dramatisera och dansa olika känslostämningar.

Fas 3:

Vi bygger en egen föreställning tillsammans. Eleverna får dekorera grundhistorien och fatta de avgörande besluten om storyn.

Eleverna får chans att välja roller, delta i arbetet med föreställningen och prova på olika tekniker för berättande.

Kopplingar till läroplanen

Syfte: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. En

 • Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. En 1-3

Syfte: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, Idh

 • Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Idh 1-3

Syfte: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, Mu

Syfte: skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och Mu

Syfte: analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Mu

 • Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. Mu 1-3
 • Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Mu 1-3
 • Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. Mu 1-3
 • Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. Mu 1-3
 • Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. Mu 1-3
 • Musikens sammanhang och funktioner. Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. Mu 1-3
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Sv 1-3
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. Sv 1-3
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. SvA 1-3
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. SvA 1-3

Vi bedömer:

 • att du kan orden för olika känslor på engelska
 • att du kan återberätta Hans och Greta
 • att du vet att det finns olika versioner av en saga som berättats muntligt
 • att du kan delta i diskussioner och följa ett majoritetsbeslut
 • att du kan uttrycka känslor på flera olika sätt, med dans, sång och drama
 • att du kan delta i gemensam unison sång.

/Drottninghögsskolan årskurs 2, Susanne Jönsson @ses1549
Josefine Sebring josefine.sebring@gmail.com, Josefine Sebring Facebook