Om grupprocesser och kommunikation

Föreläsning om vanligt förekommande beteenden i grupper som förväntas arbeta med gemensamma uppgifter. Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation samt innefattar förutom beteenden i grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier.

Det ideala är att gruppen arbetar som en arbetsgrupp och lyckas fokusera på uppgiften. Vanligt är emellertid att gruppen arbetar som om uppgiften vore en annan. Till exempel att vara beroende av någon annan, att fly uppgiften eller att kämpa och försvara sig.

Föreläsningen bygger på Wilfred Bions teorier om arbetsgrupper och grundantagandegrupper.

Gruppens olika faser

Presentationsmaterial: Processledarutbildning 2: Grupprocesser och kommunikation (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av beskrivningar av gruppens olika faser (Wheelan, 2010) samt vad gruppens ledare och medlemmar i de olika faserna bör tänka på.

  • Fas 1. Tillhörighet och trygghet
  • Fas 2. Opposition och konflikt
  • Fas 3. Tillit och struktur
  • Fas 4. Arbete och kreativitet

Föreläsningen är del två av kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez