Har förälskat mig i begreppet Digital didaktik

BETT, SETT, Framtidens läromedel, Framtidens lärande… ja numera finns ett antal konferenser som har skolutveckling i fokus, men med det digitala som en viktig naturlig byggsten. Digital didaktik var ett begrepp som jag snappade upp under konferensen “Framtidens lärande” för ett par veckor sedan. Jag är övertygad om att jag kommer att använda det en del framöver.

Guldtrappans jury

Foto från Framtidens lärande av Karin Ollinen (CC By 2.0)

Årets upplaga, den sjunde, av föreningen DIU:s konferens “Framtidens lärande” bestod till stor del av inblick i hur finalisterna till guldtrappan (en ny utmärkelse för skolhuvudmän) arbetar och tänker. Vad tog jag då med mig från det jag lyssnade på? Det fanns delar som jag upplevde gick igen hos alla, men det fanns också skillnader.

  • Begreppen Tillsammans och att Dela med sig var något som återkom hos flertalet av kommunerna.
  • Öppenhet eller bakom en inloggning var däremot något som skiljde kommunerna åt. Här jobbade de på olika sätt.

Att diskutera om vi ska ha digitala verktyg i skolan eller ej nämnde många som en fråga som inte längre är aktuell. En ickefråga med andra ord. Däremot är frågan Till vad? och På vilket sätt ska de användas? högaktuell. Det är här jag tycker att begreppet digital didaktik passar in på ett utmärkt sätt. En del pedagoger är digitala som människor och invånare, men för en stor del av dem är det därmed inte en självklarhet hur tekniken kan användas i deras undervisning. Ämnesdidaktik är ett välkänt begrepp som alla som genomgått en lärarutbildning är väl medvetna om innebörden av. Att på ett tydligare sätt lyfta in det digitala i det didaktiska eller det didaktiska i det digitala tror jag skulle göra skillnad. Vad digital kompetens innebär beror på vem man pratar om. I den digitala didaktiken kommer det in på ett naturligt sätt.

Digital didaktik är ett begrepp som jag kommer att fortsätta att fundera över innebörden av (ja, jag börjar redan bli tjatig). Ett exempel på det är Att skriva sig till läsning (ASL) och en utveckling av det förhållningssättet. Det är ett exempel där tekniken är satt i ett digitalt didaktiskt sammanhang. Minst tre av de fem finalistkommunerna har utvecklat sättet att arbeta med ASL och sett tydliga resultat. En av kommunerna har även valt att beforska på området och ser nu tydliga resultat där eleven når högre resultat i åk 3. Det är en av delarna som svensk skola behöver jobba med.

Ett medvetet och strukturerat arbete med hjälp av digitala verktyg ger högre resultat, men att införa digitala verktyg utan att förändra arbetssättet visar sig ge sämre resultat. Hur ska då pedagogerna ges bästa förutsättningar för att det ska ske? Att använda tekniken i lärandet är en ickefråga, med på vilket sätt är högaktuellt.

Det finns en stor mängd filmer från Framtidens lärande på deras Vimeo-kanal. Ett smakprov kommer här i form av  Peter Parnes sammanfattning av vad hans avslutningstal handlade om.

Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet, intervjuas av elever från YBC i BNacka på Framtidens lärande 2015 from diu redaktion on Vimeo.

Nästa gång det kommer ett blogginlägg från mig kommer det att handla om ramverket TPACK som har med lärarens olika kompetenser att göra.

PS. Sundsvall vann Guldtrappan. Vem blir vinnare av årets Guldäpple? Nominera senast 1 juni 2015 om du känner någon lärare som har gjort framstående insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av IT.

/Karin Ollinen, strategisk utvecklare IKT, Helsingborg @Karinolli