Helhetstänk med tematiskt arbetssätt och språk i matematiken

På Drottninghögsskolan träffar jag en förmiddag Susanne Jönsson som är matematiklärare i arbetslaget för årskurs 2. Mitt emellan två klassrum sitter vi bland tusenfotingar, chromebooks och äppeltryck och pratar om helhetstänk, 2:2 och genrepedagogik.

Susanne berättar att de arbetar med genrepedagogik genom att de arbetar med olika genrer i det svenska språket, som beskrivande, instruerande och argumenterande texter. Den återberättande texten och den narrativa.
– Vi bygger arbetet på en upplevelse, säger Susanne och berättar vidare att det kan handla om en film, ett studiebesök, om att bygga eller undersöka någonting. Efter upplevelse får eleverna sätta språk på det de upplevt och därifrån skriver de texter i grupp, texter i par samt enskilda texter. Eleverna får öva mycket på alla delar innan det är dags för bedömningstillfälle.

I stadsdelen Drottninghög har man den högsta andelen personer med utländsk bakgrund i hela Helsingborgs stad. Därför blir arbetet med andraspråkselever på skolan av väldigt stor vikt och Susanne berättar om hur arbetet med genrepedagogik är väldigt strukturerat och centralt i deras arbetssätt.

Det är helheten som är grejen

I matematiken handlar det till exempel mycket om nya begrepp och benämningar. Just nu arbetar eleverna med olika lådor. Det finns 12 olika lådor och gruppen får välja en låda per gång att arbeta med. Materialet i lådan ska eleverna försöka använda för att lösa addition och subraktionsuppgifter. Innehållet kan vara en tumstock, olika klossar eller en kortlek. Därefter får de skriva ner fördelar och nackdelar som i sin tur ska bli en argumenterande text om vad eleverna tycker om materialet.
– Det är mycket språk i matematiken när vi arbetar, säger Susanne.

tusenfoting-1024x657

En tusenfoting gjord av tusen löv – Så klart!

I rummet där vi sitter finns många skapande projekt. Ett av dem består av en massa löv som är trädda efter varandra på rad. En tusenfoting får jag veta – Såklart! – gjord av tusen löv.

Här handlar det om ämnesintegrering med skapande, bild och matematik. Susanne säger att de arbetar mycket med förförståelse eftersom många av barnen har en stor kompetens och förförståelse på det egna språket men inte alltid på svenska. Här får barnen en förståelse för hur talet tusen är uppbyggt när de sedan börjar arbeta med det i matematiken.

Vidare säger Susanne att
– Ju mer digitalt vi arbetar desto mer konkret måste vi också arbeta. Vi jobbar med små barn som behöver ta på saker för att sen kunna sätta språket på det och därifrån kunna göra det i en digital värld. Ta på – prata om – och tänka om.
I arbetslaget talar man om 2:2, vilket handlar om de digitala verktyg som används i klassrummet. Klassen är uppdelad i två grupper och i par med en elev i den andra gruppen har varje elev tillgång till en ipad och en chromebook – 2 till 2.

drottninghog

Eleverna arbeter med sina egna länder i Minecraft.

Just denna dag arbetar barnen i grupper om fyra med var sitt land. Länderna har de själva hittat på och grupperna bygger sina länder i Minecraft. Varje elev bygger också var sitt hus med bland annat en tillhörande flagga. Eleverna ska också skriva en beskrivande text om sitt land som sedan ska läggas ut på klassens blogg.

I arbetet med länderna får eleverna arbeta med olika saker från vecka till vecka. De ska till exempel få olika uppdrag som är kopplade till samhällsfunktioner. Det kan handla om att ett hus börjar brinna eller att det ska arrangeras en fest.

– Vi bygger arbetet lite på problembaserat lärande, säger Susanne. Tanken är att eleverna ska se på varandra och på vilka olika lösningar det kan finnas. Hur vi löser en uppgift i Sverige och hur man gör i de olika hemländerna och därifrån dra paralleller och jämföra.

Det är helheten som som är grejen, menar Susanne och säger att det finns en tydlig förskjutning från aktivitet till mål i verksamheten. Varje vecka inleds med att planera vad eleverna ska lära sig. Veckans mål och planering läggs sedan upp på Fronter.

– Genom det går det snabbt att lära sig, säger Susanne.

I Fronter finns länkar till allt. Till bloggen, planering, schema, dokument i GAFE och så vidare. Klassen arbetar också med Google Classroom. Ett verktyg som enligt Susanne underlättar väldigt mycket i vardagen. Hon visar mig snabbt hur hon kan skapa en uppgift till eleverna och med ett klick dela ut ett exemplar till varje elev, som i sin tur kan arbeta individuellt med uppgiften och sedan lämna in till läraren i classroom.
– Då kan jag se hur många som har lämnat in, vem som är färdig, någon kan ha tagit tillbaka sin uppgift för att göra en ändring… Å vad vi har längtat efter detta! säger Susanne med nästan drömmande blick.


Sedan besöket i höstas har både en del pedagoger och elever bytts ut men stommen i arbetet står kvar.
Följ klassens blogg om hur lärande och arbete fortskrider på bloggen Vi i världen

Susanne tipsar om ett tillägg till google drive som heter Flubaroo. Alla elevernas svar kommer in och tillägget rättar automatiskt, räknar ut procentsats, markerar de som är ok och de som behöver träna mer blir röda.
Du kan läsa mer om Flubaroo och självrättande prov på IKT Katedralen
– Det är så otroligt smart! Istället för att sitta och rätta 50 test.

Läs Susannes blogginlägg på bloggspåret Matte och språk