Hjälp oss med namn till nya Pedagog Skåne Nordväst!

header pedagog

Pedagog Skåne Nordväst är ju regionens egna ”magasin” med pedagogisk inspiration här på nätet. Här synliggör vi en del av allt det goda arbete som sker på våra förskolor och skolor i regionen Skåne nordväst.

Den 1 januari 2016 träder ett nytt samarbetsavtal i kraft som gör att varumärket Skåne Nordväst försvinner. Den största förändringen med det nya avtalet är att varumärket Skåne Nordväst ersätts med Familjen Helsingborg.

Ett nytt inspirerande namn…

Detta betyder att vi behöver ett nytt namn till Pedagog Skåne Nordväst. Och vi vill ha din hjälp med att komma på ett nytt inspirerande namn till sajten!

Har du någon bra idé på ett namn så lämna ditt förslag genom att kommentera nedan eller skicka det till oss via mail

Verksamhetsidén är att Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Vision 2020 – Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner.

Sammantaget ska verksamhetsidé och vision genomsyra allt arbete i
Familjen Helsingborg.

  • Verksamhetsplan Familjen Helsingborg 2016-2109 (pdf)

/Redaktionen genom Josefine H. Åkerblom