Hög energi-nivå utifrån miljö, hälsa och kommunikation

Med inspiration från Energifallet satte Västra Ramlösa skola ihop två sammanhållande temaveckor med projekt och samarbeten kring Energi i alla årskurser.

Det är en härlig känsla att komma in på Västra Ramlösa skola och energinivån är hög på flera olika sätt. På fönstren hänger plakat och collage med slagord som “En hållbar framtid”. I korridoren möter jag fem elever i olika åldrar, den yngsta sitter på en äldre elevs rygg och de pratar livligt med varandra om vart de är på väg. När jag passerat dem lämnar de en värmande känsla kvar av skratt och förväntansfulla kroppsspråk.

Lotta Cederberg, lärare som ingår i skolans profilgrupp, som är samordnare av projektet, blev inspirerad av Energifallet på ett möte. Efter det arbetade hon tillsammans med Pia Borg, Johanna Hedman, Emelie Andersson, Sofie Hansson, Mikael Frank fram ett förslag kring att arbeta med tema kring Energi, med stöd i material från Energifallet. Utifrån starka ledord som energi, miljö, hälsa, samarbete och kommunikation, som redan tidigare präglat skolan, landade man i två veckors fokuserat energiarbete på hela skolan.

Inför starten av temaveckorna blev pedagoger och lärare själva inspirerade och kunde komma igång med arbetet då två personer från Energifallet kom till skolan.

– Då fick vi själva bygga ballongbilar och testa lite olika övningar, säger Lotta glatt.

Samarbete mellan åldrar och mellan ämnesområden

åk 3 och åk 8 pysslar tillsammansI ett klassrum fullt av kartonger, papper, skräp och skrot, limpistoler, muttrar och glada barn byggs det egna instrument. Eleverna i rummet går i årskurs 8 och årskurs 3 och efter instrumentbygget ska gruppen hålla en gemensam konsert med musik de tillsammans väljer och övar in. Hela arbetet dokumenteras med foto och film av elever inom gruppen som har det som sitt uppdrag. Varje grupp arbetar med olika innehåll och på olika sätt.

– Det är tydligt att de äldre eleverna växer mycket av att arbeta med de yngre. De tar en ansvarsroll i gruppen för att föra arbetet framåt, säger Lotta.

Lotta berättar att under temaveckorna integreras de olika klasserna med varandra och den första temaveckan får eleverna i årskurs 5 till 9 planera inför den andra veckans samarbete med de yngre eleverna. Under den andra veckan får de arbeta tillsammans med de yngre eleverna i sina olika projekt.

Utöver instrumentbygget träffar jag, någon kilometer från skolan, en grupp med elever från årskurs 1 och årskurs 6. Idag har eleverna ett båt-bygge-race parallellt med en skattjaktspromenad med geocaching-verktyget Xnote. När vi kommer till platsen strålar energin även här, såväl från lyckliga, springande elever som av den varma septembersolen. En stor grupp elever hejar på varandras egenbyggda båtar där den lilla vind som är ger fart till tygsegel och pet-flaskor som guppar fram i det lilla vattendraget.

Egna båtbyggen och tävling i Jordbodalen, återanvändning och vävning med gamla t-shirts och dokumentation av klassens arbeten med olika digitala verktyg.