Högpresterande team

Att skapa högpresterande team handlar om mål, roller och ledarskap. Om att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete och om effektivare problemlösning och beslutsfattande.

I effektiva arbetsgrupper behöver medlemmarna som regel ha olika roller. En roll i social mening är summan av de förväntningar på beteenden som riktas mot en innehavare av en viss position. Olika roller handlar inte om karaktärsdrag utan alla roller behövs tillsammans och är lika viktiga.

Vanliga problem som kan uppstå med arbetsroller är bland annat oklarhet kring vem som har vilken roll eller att ens egna och andras förväntningar inte går ihop.

Hur ser det ut i vår grupp? Hur täcker vi upp de olika rollerna för att bli ett högpresterande team?

Kartlägg och analysera rollfördelningen i din arbetsgrupp

Presentationsmaterial: Processledarutbildning 6: Högpresterande team (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • frågor för att arbeta med gruppens syfte
  • beskrivning av olika roller i ett utvecklingsarbete
  • mall för kartläggning av rollfördelning i ditt arbetslag
  • frågor för analys av roller
  • Övning: Tänkarhattar

Föreläsningen är del sex av kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez