#howto engagerande föräldramöten

Vet ni hur det känns att stå framför föräldrarna till dina värdefulla, unga, unika och kreativa elever och leverera värdelös, gammal, opersonlig och totalt fantasilös information?

man-272675_640

Skolbussen går samma tid som den alltid har gjort, vi arbetar mot mobbing, gympakläderna ska med på tisdagar och torsdagar, alla ska duscha efter idrotten, fritids är stängt den 13/10…… i all oändlighet. Jag är ju uttråkad redan innan jag börjat, hur ska då inte föräldrarna känna det?

Vem kan komma hem efter ett sådant möte och säga: Mitt barns skola arbetar efter läroplanen! De sätter verkligen skolans uppdrag i första rummet.

Lgr 11 s 9, första stycket:

Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Vi har brottats med detta i flera år och inte hittat formen. Inte alls faktiskt. Vi har provat att eleverna ska framföra olika pjäser eller sånger för att lätta upp stämningen och locka dit föräldrarna. Bra i sig men något engagerande samtal kring lärande och utveckling har det inte lett till.

I år valde vi en ny modell.

fmote

Inför mötet hade eleverna fått uppgiften att vara guider till sina föräldrar. Minglet innebar att eleven visade sina föräldrar sin digitala arbetsmiljö genom att ta med in i vår föräldramötesplanering. Denna såg ut precis som eleverna veckoplanering och innehöll

 1. Boka utvecklingssamtal via länk i Unikum-bloggen.
  Vi hade skapat  simple-sign up-länkar där föräldrarna kunde boka en tid, uppge namn, aktuellt mobilnummer och aktuell epostadress.
 2. Visa flipp-fimen i planeringen.
 3. Logga in i Google Classrom och gör uppgiften.
  Ni ska göra en tabell över viktiga platser tillsammans och hitta platserna i Google maps.
  Denna uppgift var den i särklass mest engagerande och föräldrarna var mycket imponerade. Så här kunde det se ut:viktiga
 4. Gör ett uppdrag i Elevspel.
  På siten elevspel.se skapar vi egna och enkla kunskapsspel som passar just våra elever.Prova gärna något av våra spel, till exempel Talkompisar eller Träna världsdelarna. Enkel färdighetsträning, ja, men de är självrättande och ger bra feedback till mig som lärare. Jag kan se vilka som är klara, hur det har gått på individuella uppgifter och följa upp.
 5. Till sist en gemensam, kort, kärnfull och väl förberedd information på max 5 minuter. Presentationen som var underlag lades upp på Unikum-bloggen.

Så långt vår planering. Kaffe är alltid bra så det koktes och sattes fram. Mötet började tidigare än personalen på skolan slutar så vi hade bett alla lärare i klassen komma in och hälsa – specialpedagog, idrottslärare, slöjdlärare och även rektor. Det blev korta, positiva möten. Tolkar var bokade och eleverna var preppade. Bara att köra.

De kom.I massor. Elever, föräldrar, syskon, syskonbarn, kusiner… Eleverna var duktiga på att visa. Besökarna var imponerade och involverade. Utvecklingssamtal bokades. Kaffe dracks. Informella samtal frodades på flera olika språk. Vi log, svarade på frågor, hänvisade till eleverna, bad besökarna spara personliga frågor till utvecklingssamtalet och log lite till.  Besökarnas och elevernas fingrar trängdes över tangenterna som log i rena förskräckelsen.

tgtbord

När allt var över var vi nöjda. Mycket nöjda. Ett par saker kunde vi konstatera

 1. Det är bra att vara många vuxna. Och då menar jag många. Vi var 3 klasslärare, 1 personlig assistent, 2 tolkar, 1 specialpedagog och flera ämneslärare på ca 30 familjer. Och det krävdes.
 2. Förbereda eleverna ännu mera. Kanske de ska träna med rollspel att formulera sig? Vi tyckte att vi varit tydliga i instruktionerna men ändå var saker otydliga.
 3. Låta eleverna vara med och välja vad de vill ska vara med på planeringen. Detta var första gången och vi vuxna bestämde utbudet. Nästa gång får det vara både vuxna och elever som bestämmer. Vem vet – till sist kanske föräldramötet kan hålla utan att vi vuxna är aktiva alls?

Jag är en erfarenhet rikare och jag vet med säkerhet att jag vill ha fler! Jag upptäckte glädjen i att kunna medverka till en upplevelse som ingen förälder väntat sig, ett innehåll som skapade möten och diskussioner kring lärande. När vi gjort detta flera gånger är min förhoppning att vi ska närma oss kärnan – Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.