Hur använder ni datorer och Ipads hos er?

I möten med andra pedagoger från andra skolor och kommuner brukar den första frågan vara: Hur många datorer eller Ipads har ni?

Frågan borde istället vara: Hur använder ni datorer och Ipads hos er?

Det är lätt att börja räkna upp vilka appar eller program som används men svårare att förklara hur de används. Hur använder vi digitala verktyg för att höja elevernas resultat? Digitala verktyg ska användas till mer än att skriva in text som eleverna annars gjort på papper.

Om vi vill höja elevernas resultat behöver vi också noga överväga vilka program och appar som finns tillgängliga. Program och appar ska enligt mig kategoriseras efter vad eleven kan lära sig och inte i stora mappar som svenska, engelska.

I ett klassrum brukar vanligtvis pedagogen ställa frågor och eleverna svarar, iallafall de som orkar räcka upp handen. Camilla Askebäck Diaz föreläste om bra verktyg att använda för att alla elever ska vara delaktiga i undervisningen. Istället för att en elev svarar kan alla elever svara genom program som Kahoot och Mentimeter. På ett ögonblick kan svaren fås i staplar och en diskussion kan föras kring dessa.

På våra elevdatorer finns alternativa verktyg och dessa ska ses som lärverktyg till alla elever. Vi ska börja använda talsyntes redan i förskolan så att barnen tidigt lär sig kopplingen mellan ljud och bokstav. Johanna Kristensson, logoped i Halmstads kommun, anser att om de alternativa verktygen börjar användas tidigt så kan framtida svårigheter förebyggas. Hon menar också att det finns massor av bra hjälpmedel men tiden måste finnas till att sätta sig i hur alla fungerar. Läs mer i hennes blogg: http://logopedeniskolan.blogspot.se/p/om-alternativa-verktyg_08.html

Appar som BookCreator eller WriteReader kan inte bara användas till berättelser utan även för att skapa temaböcker i SO och NO. Temaböcker kan innehålla bilder och texter från aktiviteter som eleverna gjort. Detta blir sedan ett bra underlag för bedömning.
Hulya Basaran, Trollhättans kommun, föreläste om sitt arbete med nyanlända elever. Hon använder en blogg som ett verktyg att få mottagare till elevernas arbete. Hos mig väcks en tanke om att skapa en plats där elevers arbete i SO och NO kan lagras digitalt. Genom detta kan mina elevers arbete med yrken i närsamhället jämföras med andra elevers arbete inom samma område då närsamhället ser annorlunda ut i olika delar av Helsingborg.

Då jag arbetar med åk 1 så är jag väldigt intresserad av ASL (Att skriva sig till läsning). I Stockholms stad erbjuds det en fortbildning som heter “Språkpaketet” där pedagoger får kunskap om språkutvecklingen hos barn och hur digitala verktyg kan stödja denna. En skola hade valt att låta både alla pedagoger som möter eleven under dag gå denna fortbildning. Alltså även fritidspedagoger därför att ett lärande inte slutar bara för att skoldagen slutar. Ett temaområde som “Vardagshjältar” kan bearbetas på många olika sätt med hjälp av digitala verktyg både i skolan och på fritidshemmet.

För mig har SETT 14 betytt att jag har fått dela mitt intresse med andra som har precis samma intresse. Jag har fått massor av inspiration till hur jag ska använda digitala verktyg i min undervisning men även insett att jag redan gör väldigt mycket som föreläsarna berättade om. Då jag gärna vill få respons från andra på det arbete som jag gör för att kunna utvecklas har jag efter SETT startat en blogg (digitaliskolan.blogspot.com). Bloggens fokus är att förmedla hur jag använder digitala verktyg i genrepedagogik.

/Anna Swenson, Drottninghögsskolan