I höst är vi LIKA

lika

Känner du till LIKA? Nej, inte ordet utan verktyget? Ja, LIKA är ett verktyg som SKL erbjuder oss i skolans värld att använda för att skolan (rektor skriver SKL men det gäller nog skolan som helhet egentligen) ska få ett stöd i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering.

Screenshot LIKA

Verktyget består av tre delar. En självskattning (ca 75 frågor), en sammanfattning och, framför allt, en handlingsplan. Handlingsplanen lyfter fram vad man kan göra för att utvecklas inom Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Klicka på miniatyrbilden för att se ett exempel på hur en del av en handlingsplan kan se ut.

Det viktiga när det kommer till verktyget LIKA är förstås att man kan få en tydlig och bra   handlingsplan om vad man behöver göra för att utveckla sin verksamhet. Tanken har varit att verktyget ska bli rektors resurs för att arbeta med den digitala skolutvecklingen. Bra så. Men det går naturligtvis minst lika bra om rektor, ledningsgrupper, arbetslag av lärare och liknande också gör självvärderingen. På så sätt kanske man kommer ännu längre när det gäller vad som är styrkor och utvecklingsmöjligheter på skolorna.

I vår har alla gymnasieskolor i #HbgSkola genomfört LIKA. Dessutom också två grundskolor (Wieselgren och Högasten) inom ramen för Ifousprojektet om skolans digitalisering. De som har genomfört självvärderingen har upptäckt att det är ett bra verktyg som stödjer de viktiga processer vi nu går in i.

Kunskapsstaden Helsingborg ingår också som en del av styrgruppen för LIKA. Edward Jensinger (utvecklingschef) sitter med i den gruppen tillsammans med representanter för Trelleborg, Lidingö, Västerbottens län och ytterligare någon huvudman. Om ni har frågor om LIKA kan ni höra av er till de skolor som genomfört självvärderingen eller till Edward.

Till hösten går SKL ut med verktyget offentligt och då blir det möjligt för alla skolor runt om i landet att använda sig av verktyget. Det passar utmärkt in i den fas Helsingborg är.

Om ni har mer funderingar kring LIKA rekommenderar vi er att läsa på följande länk: http://lika.skl.se/.
På LIKA:s blogg http://lika.sklblogg.se sprids information kontinuerligt om arbetet med LIKA.