IKT och engelska på Rebbelberga

En film o, hur vi använder datorn som ett verktyg i engelskaundervisningen. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.