Inkludering med hjälp av minecraft i samverkansklass på Maria Parkskolan

Samverkan står för den kontinuerliga kontakt pedagogerna har med föräldrar men också med BUP, HAB och socialtjänst, beroende på vilka kontakter eleverna har. Undervisningen och anpassningarna i skolan står pedagogerna för. Allt detta gemensamma stöd fungerar som ett nätverk runt eleven för att på allra bästa sätt anpassa undervisningen efter elevens behov.

– Jag har svårt att se varför man inte arbetar på det här sättet på fler ställen, säger Christian Stenbacke, förstelärare med särskilt uppdrag att arbeta med IKT i samverkansklass på Maria Parkskolan.

– Vi pedagoger har ett stort utrymme att besluta och testa saker som är bra för verksamheten. Därför är det också viktigt att vi har ett salutogent förhållningssätt. Att vi utgår från det goda och det som fungerar bra. Eleverna som kommer hit har i många år fått höra allt det som de inte kan. Så den ingången är väldigt viktig att vi alla har, säger Lena Frenning, pedagogisk samordnare samverkansklass.