Porträttet v.15

Namn: Inger Broström Arbetsplats: Vattentornets Förskola Yrkeskategori: Förskollärare Arbetar på en 3-5-årsavdelning med 21 barn från olika delar av världen. På avdelningen arbetas det mycket med jämställdhet och värdegrundsfrågor. Personalen har fått bra och gedigna utbildningar i värdegrundsfrågor, bemötande och genus frågor. T.ex. kring hur man bemöter pojkar och flickor i vad de behöver stärkas i […]

Plugghjälp!

Kolla in Pluggkoden!! En ny programserie för år 7-9 om att förbättra sina lärstrategier för att orka plugga bättre! ”Att plugga utan strategier är som att leta efter en skatt utan skattkarta.” Det säger guldäpplebelönade läraren Martin Fernström som här tillhandahåller enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugga. I varje program följer han en […]

Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö

Glädje. Vilken glädje det är att dela med sig. Det var det vi fylldes av efter att vi bjudit in kollegor i förskolan, för att få uppleva vårt arbete med de yngsta barnen och hur de på ett naturligt sätt möter olika digitala verktyg i sin lärmiljö. Vår förskola Brunnsberga är en del av Västra Ramlösa […]

Stationsmatematik

Idag har en grupp matematik hela förmiddagen. Det kan lätt bli långtråkigt om vi skulle göra samma sak hela tiden. Susanne gjorde fyra stationer där vi fick arbeta cirka 30 minuter var i grupp. Allt var roligt och det var precis lagom länge på varje station för att vi skulle orka. Bygg en bana till […]

Elev med diagnosen APD hjälpt med Comfort Focus

APD står för Auditory Processing Disorder – auditiv perceptionsstörning.  APD täcker flera störningar som påverkar hur hjärnan behandlar auditiv information. En nyinflyttad elev i kommunen i åk 8 har nyligen fått den här diagnosen. Hon har under alla sina skolår inte kunnat uppfatta tal i brus och därmed missat viktig information och instruktioner från lärarna. […]

NT-utvecklare i Landskrona

Hösten 2014 startade Skolverket på uppdrag av regeringen ett nationellt nätverk för att utbilda kommunala utvecklare av naturvetenskap och teknikundervisningen, NT-utvecklare. I Landskrona stad är det Sofie Nilsson från Sandåkerskolan och Ulf Sjöberg från Glumslövs förskola som har detta uppdrag. NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas med fokus på handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik.  De tränas […]

Språkarbete yta och area

Idag har vi arbeta med modelltexten om yta och area. Texten finns här: Yta och area.  Eleverna fick frågor med sig in i texten. Susanne berättade om texten och vi fick leta efter svaren. Vi markerade svaret med överstrykningspenna i texten. Vad är en yta? Vilka olika former på en yta hittar vi i texten? Vilka […]

Porträttet v.12

Namn: Ulf Sjöberg Arbetsplats: Glumslövs förskola avdelningen Vinden Yrkeskategori: Förskollärare När Ulf ska beskriva sina arbetsuppgifter citerar han läroplanen för förskolan; ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå […]

Rönnowskas skolbibliotek är i världsklass

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien anser fackförbundet DIK och har utsett Rönnowska skolan i Helsingborgs bibliotek till ett Skolbibliotek i världsklass 2015.

Geografi genom Nalleresa

Det var i början av höstterminen på Asmundtorps skola. Tillsammans skulle lärarna i arbetslag 4-6 starta upp ett ämnesövergripande arbete i Sv/So/No. Då fick de inspiration från en förläsning som några av deras kollegor på Västervångskolan haft under föregående läsår. De bestämde sig för att eleverna skulle få skicka iväg tre nallar på en Sverigeresa. […]