Utomhuspedagogik t/r Helsingborg-Singapore!

Vi är fyra lärare från Helsingborg som åker på studiebesök till Singapore och Bali i oktober 2014. Vi ska besöka skolor med fokus på utomhuspedagogik och hållbar utveckling. Vi vill gärna berätta om våra upplevelser under resan. Allt började  2012 med Ingers  nya telefon då hon fick fnatt med en ny app som heter TURF. Med den och […]

EdCamp för kollegiet på Elinebergsskolan

“Ett hopplock av allt som går att hitta inom ett område du själv är intresserad av, kan tillsammans skapa något helt nytt. Som både du och andra kan ha nytta av”, säger Joakim Jardenberg. Den 24 september öppnade Elinebergskolan upp för kollegialt lärande på sitt egna lilla EdCamp. Inbjudna var hela skolans kollegie samt personal […]

En artikelserie för arbete med Bedömning för lärande *

Bedömning för lärande har under senare tid lyfts fram som ett centralt utvecklingsområde i skolan. En översikt kring forskningsområdet har efterfrågats och i dagarna presenterades en kunskapsöversikt om bedömning för lärande i ett nytt nummer av Forskning i korthet. Huvudförfattare är fil dr Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Förhoppningen är att […]

Elever animerar egna filmer om hur man är en bra kompis

Årskurs fyra på Villanskolan i Ängelholm fick besök av Joachim Thornström*  under en dag vecka 36 i ett led i 1:1-satsningen och eleverna fick chansen att arbeta med honom i ett värdegrundsarbete. Uppgiften var att skapa en animerad film med verktyget GoAnimate om hur en bra kompis ska vara. Eleverna fick först fundera över hur en […]

Plugga i matteboken på nätet

Matteboken är ett verktyg för att studera matte på webben. Det är en nätbaserad resurs från årskurs 3 upp till gymnasiets kurser samt högskolematte. Matteboken (länk) innehåller teori och material har övningsuppgifter till varje årskurs inom varje område har massa kul videolektioner med kändisar har samlat tidigare nationella prov och högskoleprov på ett ställe har självklart […]

#flippatklassrum som lärresurs

#flippatklassrum är en blogg där svensklärare 7-9, Malin Larsson flippar som ett stöd för sina elevers lärande och utveckling. Du kan inspireras av sidan genom att ta del av hur klasserna arbetar med sina olika projekt, exempelvis PROJEKT Tidning PROJEKT Skicka vidare Noveller/Analysera skönlitteratur/Gestaltning Ordet. Språket. Muntlig redovisning. Samtala. Retorik.

Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är […]

Flippa fokus till det som verkligen är viktigt

Ett flippat klassrum kan fördjupa relationer, förbättra lärmiljöer, öka elevers ansvar för det egna lärandet och alla elever har möjligheten att få personligt anpassad utbildning. Genom en medveten förändring av lektionsinnehållet kan du rikta fokus på eleverna och deras lärande. Vad handlar det flippade klassrummet om? I det flippade klassrummet “The Flipped Classroom”, eller det omvända […]

Språkutveckling med Ipads i förskoleklassen

Vi i förskoleklassen, Påarps skola, fick möjligheten att arbeta med Ipads under fem veckor och valde att arbeta med appen ”Story Creator”. Eleverna blev introducerade hur appen fungerar och hur de kunde använda den. Flera av eleverna kände till denna app sen tidigare. Valet av gruppindelningar gjorde vi pedagoger ut efter var eleverna befann sig i […]

Var rädd om kroppen!

Nu när vi satsar allt mer på teknik som förenklar för oss i vardagen får vi inte glömma bort att vara rädd om kroppen. Sjukgymnasten Eva Storulv berättar om hur hon ser på det här med bärbara datorer och kroppshållning. – Med laptopen har eleven blivit mer stillasittande än vad hen var tidigare. När man har […]