#howto engagerande föräldramöten

Vet ni hur det känns att stå framför föräldrarna till dina värdefulla, unga, unika och kreativa elever och leverera värdelös, gammal, opersonlig och totalt fantasilös information? Skolbussen går samma tid som den alltid har gjort, vi arbetar mot mobbing, gympakläderna ska med på tisdagar och torsdagar, alla ska duscha efter idrotten, fritids är stängt den […]

Skapa situationer som gör lärandet synligt

En förutsättning för en effektiv lärmiljö är att lärande och undervisning är sammankopplade och följer varandra. Då optimeras elevernas möjligheter att uppnå undervisningens mål. Både elever och lärare behöver kunskap och medvetenhet om var eleven befinner sig i lärandeprocessen för att undervisningen ska kunna anpassas till elevernas behov. Tre lärandesituationer för att upptäcka tecken på […]

# HBG44

Pustar ut efter tre intensiva fortbildningsdagar i Helsingborg. Det är en ny upplevelse att få så kvalificerad fortbildning på hemmaplan. Många namn som man känner igen från SETT, Framtidens lärande, Twitter, Facebook etc. står på det digra programmet. Både ”proffsföreläsare” och kollegor i Helsingborg. Häftigt att alla minglar tillsammans  i korridorerna på Filbornaskolan. Måndagen började […]

Konditionsträning för bättre skolframgång

Med jämna mellanrum får vi i media läsa om skolor som har valt att lägga extra resurser på mer idrott för eleverna, om projekt där undervisning i andra ämnen än idrott minskas till förmån för ökad mängd fysisk träning. När politiken föreslår att antalet idrottstimmar ska dras ner höjs röster i skoldebatten om vad som […]

Hur kan man använda GAFE – Google Apps for Education?

Genom att använda sig av GAFE – Google Apps for Education kan fler pedagoger öka sitt digitala användande och med det skapas fler samarbeten och fler möjligheter. Googles sida för Apps for Education Här finns en mängd resurser och inspelade filmer som löser olika problem vid användning av GAFE. Det gäller såväl basfunktioner som mer avancerade nivåer av användning. […]

Sprid nätkärlek på NoHate-dagen

Sprid nätkärlek på NoHate-dagen 4 november! Kränkningar och hat på nätet är ett växande problem, särskilt bland unga. Statens medieråd driver kampanjen No Hate Speech Movement för att uppmärksamma och motverka spridning av näthat. Den 4 november arrangeras NoHate-dagen, då man vill skapa ett digitalt fackeltåg mot näthat och istället kärleksbomba internet. Så här gör du […]

Skriva sig till lärande! @angen_s #hbg44 @ses1549

Del 1 finns här https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/angen_s-talar-om-hogre-maluppfyllelse-pa-hbg44/ Nu har siten som jag vill använda till skrivprocesser tagit form. Jag vill att skrivprocessen är synlig för eleverna vi arbetar aktivt med processen vilka mål har vi för denna text? hur kommenterar vi? vilka kommentarer vill vi själva ha? alla utkast finns kvar kommentarerna ska komma i direkt anslutning till […]

Dag 2 av 3 #Hbg44

Det kollegiala lärandet fortsatte att genomsyra #Hbg44 den andra dagen av tre. Föreläsningar varvades med workshops. Korridorerna var fylldes av möten mellan lärare och av grupper som samtalade och delade tankar, problem och inspiration. Lärare, pedagoger och skolledare samlades tidigt på Filborna även idag och de sista besökarna lämnade lokalerna så sent som när mörkret börjat lägga […]

Delar av det bästa från första dagen #Hbg44

Karin och Mona berättar om hur det har varit att planera #Hbg44 och bland guldkornen första dagen av tre står en rad inspirerande föreläsningar och workshops på listan, såväl externa som interna. Först och kanske störst i satsning är långt resande Anne Bamford med nya dimensioner i undervisningen med nya lärmiljöer som 3D. Annika Agelii Genlott inspirerar till att arbeta med en fortsättning […]

@angen_s talar om högre måluppfyllelse på #hbg44

Med hjälp av digitala verktyg och en medveten strategi för hur dessa ska stödja lärandet har Sollentuna kommun  utvecklat ett arbetssätt  där eleverna når målen i årskurs 3 i matematik och svenska i högre grad. Skillnaden mellan pojkar och flickor blev också mindre med detta sätt att arbeta. Hur gjorde man det? Bakom strategin ligger […]