Anne Bamford #Hbg44 – Om förutsättningar att lära

Anne Bamford presenterar sig som en unik professor som har valt att stanna kvar i skolan och i klassrummet … Eller, undrar hon,  är hon en unik lärare som vill utvecklas och utveckla skolan? Troligtvis är hon både och, men jag tänker att alla som vill utveckla läranderummen i våra förskolor och skolor i enhetlighet […]

Äntligen är #Hbg44 igång!

Nu kör vi!! #Hbg44 är igång och under Helsingborgs skolors lärande höstlovsbubbla ryms allt från ledarskapsfrågor, praktiska workshops, föreläsningar, Google Apps for Education, 3D-classroom, språkutveckling, matematik, digitala verktyg, förskola, skola… Utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall och Helsingborgs Internetchef Joakim Jardenberg inviger dagarna. ”Äntligen börjar man dela med sig!” säger Ing-Marie Rundwall Jardenberg följer upp med att lyfta […]

Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande

Ni vet känslan av flow, när känslan i kroppen o knoppen och i hjärta o händerna bara Ä R. Det där som man som vuxen söker men i sin iver av att få gjort allt annat missar så lätt, för farten är för snabb och varje avtagsväg redan förbi och man tänker sen, imorgon, nästa […]

Att arbeta med konstruktiv länkning

Jag fick frågan om hur vi på Rönnowska arbetar med konstruktiv länkning … och började fundera. Vi har haft tre fokusområden; mentorskapet (relation och bemötande), IT som pedagogiskt verktyg och bedömning för lärande (BFL) de två senaste åren. Dessa har vi aktivt arbetat med på olika sätt och i olika konstellationer. Gemensamt för de tre […]

Hur du kan arbeta med att förtydliga och förstå lärandemål och bedömningskriterier

Exempel från praktiken utifrån den första strategin för bedömning för lärande*. Här hittar du alla delar i artikelserien Bedömning för lärande I Sverige har vi sedan 2011 nya kurs- och ämnesplaner, där kunskapskraven är skrivna i form av tre kvalitativa nivåer för betygen E, C och A, där A är det högsta betyget. Det finns […]

Ättekullaskolan + minecraft = sant

Spelifiering i lärandet Spelifiering innebär att man använder sig av olika spelmekanismer och tänk från spelvärlden in till områden som i grunden inte är ett spel. I skolan har allt fler pedagoger använt sig av spel som Minecraft, där spelaren utforskar, bygger miljöer och föremål och samarbetar med andra spelare. Erik Nolin, lärare på Ättekullaskolan arbetade för […]

Barns lek, lärande och utforskande med digitala lärplattor i förskolan

Susanne Kjällander liknar digitala plattor i förskolan vid kameleonter. Plattorna blir det barnen önskar i stunden. Det kan vara en kassaapparat, ett tidtagarur, en kamera eller kanske en fågelbok. Hon ser den som en väldigt integrerad del av förskolans verksamhet. Ett sätt hon ser att verksamheten påverkas av plattorna är genom att hon kan se att barn som […]

Hög energi-nivå utifrån miljö, hälsa och kommunikation

Med inspiration från Energifallet satte Västra Ramlösa skola ihop två sammanhållande temaveckor med projekt och samarbeten kring Energi i alla årskurser. Det är en härlig känsla att komma in på Västra Ramlösa skola och energinivån är hög på flera olika sätt. På fönstren hänger plakat och collage med slagord som “En hållbar framtid”. I korridoren […]

Att åka taxi är också en resa i sig…

Att förflytta sig i en mångmiljonstad kräver sin logistik. Ofta har vi kunnat röra oss till platser och skolor med tunnelbanor, ibland med buss men flera gånger har det varit lättare att ta en taxi för oss 3 för att snabbt ta oss dit vi ska. Sen med fötterna, som jag har varit, har jag […]

Kollegialt lärande, varför och hur!

I de bästa av världar fungerar alltid tekniken och de pedagogiska möjligheterna utifrån lärandet kan sättas i fokus. Givetvis måste stora tekniska investeringar göras, men det är i den pedagogiska användningen som de stora utmaningarna finns. Detta är inget man löser över en dag, utan det kräver en del arbete. #Hbg44 är en stor fortbildningsinsats och […]