Montessori och en dator per elev

En film som visar på vilka olika sätt vi använder datorn som verktyg i undervisningen på Ängelholms Montessoriskola. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Riksdag och regering och våra val i Sverige

Länk till två flippfilmer om du vill arbeta med riksdag och regering samt val och grundlagar i Sverige. Riksdag och regering Våra val i Sverige och grundlagarna Lärare/källa: Lindängeskolan, Jennie R.

Delakultur och paradigmskifte med 1:1 i Magnarp

En film om hur vi använder datorn i olika ämnen och projekt på Magnarp. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Fortsatt arbete framåt med 1:1, inspiration och fortbildning

En film som visar hur datorn har blivit ett naturligt verktyg i undervisningen på Kungsgårdsskolan. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

På Hjärnarps skola bygger eleverna lådbilar – med hjälp av IKT

En film om hur vi använder datorn som verktyg när vi planerar bygget av lådbilar. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Inspirerande lärmiljöer med hjälp av IKT och media

På LekMIT kan du läsa tips och idéer utifrån syftet att utveckla lärmiljön i förskola och förskoleklass med hjälp av IKT och media som verktyg. Projektet LekMIT Projektet LekMIT riktas mot förskola och förskoleklass i Piteås kommun. Exempelvis medverkar pedagogistor och mediepedagoger för att öka barnens lust till nyfikenhet och kreativa utforskande med media och IKT som verktyg. Utöver […]

IKT och engelska på Rebbelberga

En film o, hur vi använder datorn som ett verktyg i engelskaundervisningen. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Musik med digitala verktyg

En film om att använda digitala verktyg i musikundervisningen, i detta fall Jam Studio. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm, Munka Ljungby som en del av 1:1-satsningen.

Filmer som stöd vid instudering

För att underlätta för sina elever med läxor har Lindängeskolan i Malmö publicerat ett antal läxhjälpsfilmer. I filmerna förklarar lärare från skolan enkelt och på olika sätt för att stötta sina elever hemma eller på skolan. I nuläget finns det filmer i ämnena bild, biologi, datorkunskap, engelska, geografi, hemskunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religion, samhällskunskap, svenska […]

Kreativa och experimenterande serier på UR

Inspireras av två kreativa och experimenterande serier från UR. Energy bits En serie om personer som skapar klimatsmarta lösningar. Vi får bland annat följa med ungdomar som skapar biogasbilar, folk som gör mode av gamla kläder och en man som arrangerar konserter som drivs med el från solceller och den energi som genereras när publiken cyklar på […]