Läxor på vetenskaplig grund?

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar att lärares förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna för elevers resultat. Därför behöver vi ständigt hålla liv i dialogen kring hur lärare arbetar och vilka lärandesituationer lärare skapar. Läxor är i dessa lärandesituationer ett av flera områden att ta i beaktande. Begreppet läxor avser vanligtvis […]

Länkar för arbete med miljöpedagogik och hållbar utveckling

Här finns länkar och tips för dig som vill arbeta med miljöpedagogik och hållbar utveckling i förskola/skola. Naturskyddsföreningens Energifallet för skola På Energifallet.se hittar du 33 övningar för grundskolan som kopplar elevernas vardag och livsstil till energi, klimatpåverkan och hållbar utveckling. För varje övning beskrivs läroplansmål och vilka förmågor som tränas. På Naturskyddsföreningens sidor för […]

Om öppna digitala lärresurser

Genom att använda dig av öppna lärresurser i undervisningen får du mer tid till handledning och diskussioner med eleverna. Dessutom kan elevernas olika sätt att lära gynnas av film, bilder och annat icke-textbaserat undervisningsmaterial. Om du som lärare ska förklara ett begrepp eller fenomen och någon annan redan har gjort det på ett väldigt bra sätt, varför […]

Medie- och InformationsKunnighet med MIK-rummet

Medie- och informationskunnighet – vad är det? Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns medie- och informationskunnighet, MIK. Huvudämnen att arbeta med Mediers roll i samhället Finna, analysera och kritiskt värdera information Kommunicera och skapa För dig […]

Mat som pedagogiskt verktyg med SAPERE

SAPERE-metoden handlar om sensorisk träning och omfattar kunskaper i svenska språket, biologi, kemi, geografi, historia och hemkunskap.

Förr hette det att sno, nu handlar det om att dela med sig

Så är vi igång. Vad härligt att få hälsa välkommen till Pedagog Skåne nordväst. Ett forum där vi inspirerar varandra. Vi arbetar alla med skapandet som grund, att kreativt hitta nya upplägg på teman och/eller att med hjälp av kreativa inslag få elever lockade av ett ämnesområde. Kreativiteten ska flöda för att vi som pedagoger ska […]

Creative Commons, upphovsrätt och medveten medieanvändning

All musik, alla foton och dokument skyddas automatiskt av Copyright. Creative Commons gör det enklare att veta vad som gäller för olika bilder och dokument som du hittar på nätet.

Flippfilmer i matematik på både svenska och arabiska

Hamid Yasin är matematiklärare på Wieselgrensskolan i Helsingborg och arbetar sen en tid tillbaka med att flippa klassrummet. Här kan du ta del av hans flippfilmer.

Filmer i naturkunskap och kemi

Ida Peters flippar klassrummet och erbjuder på sin youtube-kanal ett antal videoklipp och spellistor i Naturkunskap och Kemi för gymnasiet. 13 videoklipp i Naturkunskap 1 18 videoklipp i Naturkunskap 2 29 videoklipp i Kemi 1 24 videoklipp i Kemi2 Öppen lärresurs med digitala NO-tips Facebookgrupp Digitala tips för NO-lärare

Samlade resurser för religionskunskap i gymnasiet

Mediateket Pauliskolan har under kategorin Religion samlat resurser i ämnet. Flippfilmer om de olika religionerna