Animeringsfestival på fritids

Under ett möte i nätverk Fritids på Resurs IKT i Ängelholm kom ett förslag från fritidspedagogen Karin Borggren att anordna en animeringsfestival. Förslaget togs emot med stor entusiasm på de olika skolornas fritidshem. Resurs IKT i Ängelholm ordnade några workshops och snart gjordes det filmer på de flesta fritidshemmen Festivalen gick av stapeln den 15 […]

Experimenten redovisas med filminspelningar

Hur vi på Villanskolan använder filminspelningar för att redovisa olika experiment. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Anne Bamford och det tredimensionella klassrummet

Vår konkreta värld är tredimensionell. Allt som kan ses och interageras i den fysiska, konkreta världen är tredimensionellt. För att vi ska uppleva vår omgivning tredimensionellt behöver vi två ögon eftersom det är det som skapar djupseendet. En 3D-projektor använder miljontals mikroskopiska digitala speglar som reflekterar ljuset. Ljuset skapar i sin tur två bilder på […]

Animerad film på fritids

En film om hur vi gjorde animerad film på fritids på Errarps skola. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Läxor på vetenskaplig grund?

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar att lärares förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna för elevers resultat. Därför behöver vi ständigt hålla liv i dialogen kring hur lärare arbetar och vilka lärandesituationer lärare skapar. Läxor är i dessa lärandesituationer ett av flera områden att ta i beaktande. Begreppet läxor avser vanligtvis […]

Länkar för arbete med miljöpedagogik och hållbar utveckling

Här finns länkar och tips för dig som vill arbeta med miljöpedagogik och hållbar utveckling i förskola/skola. Naturskyddsföreningens Energifallet för skola På Energifallet.se hittar du 33 övningar för grundskolan som kopplar elevernas vardag och livsstil till energi, klimatpåverkan och hållbar utveckling. För varje övning beskrivs läroplansmål och vilka förmågor som tränas. På Naturskyddsföreningens sidor för […]

Om öppna digitala lärresurser

Genom att använda dig av öppna lärresurser i undervisningen får du mer tid till handledning och diskussioner med eleverna. Dessutom kan elevernas olika sätt att lära gynnas av film, bilder och annat icke-textbaserat undervisningsmaterial. Om du som lärare ska förklara ett begrepp eller fenomen och någon annan redan har gjort det på ett väldigt bra sätt, varför […]

Medie- och InformationsKunnighet med MIK-rummet

Medie- och informationskunnighet – vad är det? Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns medie- och informationskunnighet, MIK. Huvudämnen att arbeta med Mediers roll i samhället Finna, analysera och kritiskt värdera information Kommunicera och skapa För dig […]

Mat som pedagogiskt verktyg med SAPERE

SAPERE-metoden handlar om sensorisk träning och omfattar kunskaper i svenska språket, biologi, kemi, geografi, historia och hemkunskap.

Förr hette det att sno, nu handlar det om att dela med sig

Så är vi igång. Vad härligt att få hälsa välkommen till Pedagog Skåne nordväst. Ett forum där vi inspirerar varandra. Vi arbetar alla med skapandet som grund, att kreativt hitta nya upplägg på teman och/eller att med hjälp av kreativa inslag få elever lockade av ett ämnesområde. Kreativiteten ska flöda för att vi som pedagoger ska […]