Flippfilmer i Fysik för gymnasiet

Länkar till flippfilmer i fysik på gymnasiet Elektriska fält utifrån gymnasiets kurs Fysik B (Johan Falk) Fysik 1, Fysik B, Fysikexperiment (Daniel Barker)

Montessori och en dator per elev

En film som visar på vilka olika sätt vi använder datorn som verktyg i undervisningen på Ängelholms Montessoriskola. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Riksdag och regering och våra val i Sverige

Länk till två flippfilmer om du vill arbeta med riksdag och regering samt val och grundlagar i Sverige. Riksdag och regering Våra val i Sverige och grundlagarna Lärare/källa: Lindängeskolan, Jennie R.

Delakultur och paradigmskifte med 1:1 i Magnarp

En film om hur vi använder datorn i olika ämnen och projekt på Magnarp. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Fortsatt arbete framåt med 1:1, inspiration och fortbildning

En film som visar hur datorn har blivit ett naturligt verktyg i undervisningen på Kungsgårdsskolan. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

På Hjärnarps skola bygger eleverna lådbilar – med hjälp av IKT

En film om hur vi använder datorn som verktyg när vi planerar bygget av lådbilar. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Inspirerande lärmiljöer med hjälp av IKT och media

På LekMIT kan du läsa tips och idéer utifrån syftet att utveckla lärmiljön i förskola och förskoleklass med hjälp av IKT och media som verktyg. Projektet LekMIT Projektet LekMIT riktas mot förskola och förskoleklass i Piteås kommun. Exempelvis medverkar pedagogistor och mediepedagoger för att öka barnens lust till nyfikenhet och kreativa utforskande med media och IKT som verktyg. Utöver […]

IKT och engelska på Rebbelberga

En film o, hur vi använder datorn som ett verktyg i engelskaundervisningen. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Musik med digitala verktyg

En film om att använda digitala verktyg i musikundervisningen, i detta fall Jam Studio. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm, Munka Ljungby som en del av 1:1-satsningen.

Filmer som stöd vid instudering

För att underlätta för sina elever med läxor har Lindängeskolan i Malmö publicerat ett antal läxhjälpsfilmer. I filmerna förklarar lärare från skolan enkelt och på olika sätt för att stötta sina elever hemma eller på skolan. I nuläget finns det filmer i ämnena bild, biologi, datorkunskap, engelska, geografi, hemskunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religion, samhällskunskap, svenska […]