Datoranvändning i svenskaundervisning

En film om att använda datorn i svenskaundervisningen i Södra Utmarken.  Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Trevlig sommar och på återseende!

Vårterminen -14 är sedan ett tag tillbaka slut och även på våra förskolor har har flera tagit sommarledigt. Vi vill passa på och önska er en riktigt skön sommar, tacka för de här månaderna med Skolutvecklingsbloggen samt nämna något om framtiden. I januari i år gjordes det första inlägget på denna blogg. Vi har sedan […]

Summering av projektet Ungdomar till arbete

Projektet Ungdomar till arbete som pågått i 2 år avslutas i sommar. Uppdraget från politiken i Helsingborg var att utveckla åtgärder som främjar en flexibel skola. En skola där ungdomar väljer att slutföra sin utbildning. Dvs motverka utanförskap och långsiktigt och hållbart öka ungdomars möjligheter att komma i arbete eller i vidare studier. Goda relationer, […]

I höst är vi LIKA

Känner du till LIKA? Nej, inte ordet utan verktyget? Ja, LIKA är ett verktyg som SKL erbjuder oss i skolans värld att använda för att skolan (rektor skriver SKL men det gäller nog skolan som helhet egentligen) ska få ett stöd i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering. Verktyget består […]

SETT-tankar

Kul att ha fått uppleva en Settmässa. Kändes som att jag halkade in lite på ett bananskal, en kollega som ingick i områdets IKTgrupp slutade och jag fick frågan om jag ville ta över och om jag ville följa med till Sett, vilket kändes som en stor ära. Just nu klurar jag på hur jag […]

Srini Swaminathan – ser möjligheter

En av de seminarier som stod ut, utöver det vanliga var Srini Swaminathan som beskrev  sitt uppoffrande arbete som lärare i TeachForIndia. Känslan av inspiration man fick med sig gick inte att ta miste vare sig hos mig själv eller i de ansikten jag såg i halvmörkret på väg ut.  Men vad är det i […]

Gör det du älskar och älska det du gör

SETT 2014 inleddes för mig med frasen ”gör det du älskar och älska det du gör”. En bra start, som fortsatte med tankar kring… tankar, helt enkelt. Hur vi tänker kring det som händer runtomkring oss är viktigare för vår stressnivå än det som händer. Stress är inget annat än ett rörigt inre, en mängd osorterade tankar. […]

The Wow factor – det tredimensionella klassrummet en väg för ökad förståelse?

Professor Anne Bamford är direktör för ett internationellt forskningsinstitut och ingår i den engelska utbildningskommissionen. Annes forskning är erkänd både nationellt och internationellt. I sin forskning har hon fokuserat på kreativitet, innovation, mångfald, jämlikhet och sociala effekter. Anne har varit delaktig i stora internationella konsekvens- och utvärderingsstudier ibland annat i Danmark, Nederländerna, Hong-Kong och Norge. I […]

Hur använder ni datorer och Ipads hos er?

I möten med andra pedagoger från andra skolor och kommuner brukar den första frågan vara: Hur många datorer eller Ipads har ni? Frågan borde istället vara: Hur använder ni datorer och Ipads hos er? Det är lätt att börja räkna upp vilka appar eller program som används men svårare att förklara hur de används. Hur använder […]

Tankar från SETT 2014 #sett2014 #HbgSett @ingerfuchs

Myller, möten, mångfald, vägvisare, möjliggörare, misslyckanden,  nya vägar, framgångar och tankeutbyten, twittertankar, nya tankar, delade tankar, vidgat kollegium,  nya vägar, köer och jävlar-anamma-nu-kör-vi-känsla,  anteckningar, iPadfoton för flyende –aha,  samtal,  tidsförskjutning då 3 dagar blev som 3 veckor- så fyllda. Nu sortera.  Nu fånga vad som sjunkit ner och vad som flyter. Nu ta fokus för […]