Nätverksträff IKT

Erfarenhetsutbyte o nätverkande kan ske på många olika sätt. 2-3 gånger per termin träffas de pedagoger från våra skolor o förskolor som brinner lite extra för att att jobba med digitala verktyg i våra verksamheter. Terminens första träff hade vi på nya fina Tågaborgsskolan. Denna träff handlade mycket om Internet och dess möjligheter. Vi hade […]

På vilket sätt kan BfL hjälpa mig i min undervisning?

Bedömning för lärande (BfL) anses vara ett av de mest kraftfulla verktyg vi har för att höja elevernas prestationer. Det finns förstås även andra faktorer som har en påverkan på elevresultaten som t.ex. eleven, skolan, hemmet men när det gäller det som sker i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elever har BfL visat sig […]

Nytt koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen

I projektet Ungdomar till arbete är ett av uppdragen att utveckla åtgärder för att öka medvetenheten hos eleverna kring olika val. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett koncept. Med start under våren -13 har Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg arbetat fram ett koncept för elever i […]

Matematik i förskolan

Organisationen för Matematikutveckling i förskolan består av tre delar utifrån mitt sätt att se det, matematikombudsträffar, studiecirkel och den pedagogiska verksamhet som bedrivs på respektive skola. Det jag ska beskriva här är en minimal del av organisationen men jag upplever att den är viktig för pedagogerna. Matematikombudsträffar Dessa träffar startade våren 2010 när den reviderade […]

Förskolebibliotek på Tornérhjelms förskola

Från tankefrö till verklighet. Vägen hit har varit inspirerande, utmanande och rolig. Idén föddes med barnens frågor om att få låna hem böcker i samband med högläsningsstunderna med vår bokpedagog, Gunilla Eklöf, i sagorummet. Skulle vi kunna göra något större av detta? Hur ger vi barn i tidig ålder möjligheter att genom boken stimulera sin nyfikenhet och […]

Nationella prov i Samhällskunskap

Årets nationella prov har kört igång för våra elever och först ut är Svenska/SvA i år 6. Men våra elever ska ta sig igenom flera ämnen i NP och förra veckan var jag på gränssättningsmöte för Nationella Prov i Samhällskunskap på Göteborgs Universitet. 15 pedagoger med spridning från norr till söder, från landsbygd till storstad […]

Hur ser Matematiklyftet ut i Helsingborg?

Matematiklyftet är en fortbildning för matematiklärare som äger rum lokalt på skolor, i kollegialt samarbete. Lärarna har en handledare till hjälp samt en webbplats (lärportal) med didaktiskt stödmaterial utvecklad av Skolverket. Både handledarna och berörda rektorer erbjuds en särskild utbildning av Skolverket. Under läsåret 2013/2014 har Helsingborgs stads grundskolor fått beviljat medel för 9 handledare […]

Lärandets nya landskap i Riksdagen

”Forskningen pekar på att rätt använt kan modern teknik i skolan höja skolresultaten. Detta förutsätter inte bara att lärplattor finns tillgängliga i klassrummet. Det kräver även att lärarna känner sig trygga med att använda utrustningen på ett sätt som förstärker deras undervisning. Därför är det viktigt att lärare får den fortbildning och kompetens de behöver […]

Vägen till mattefilmerna (och andra filmer)…

Många funderar, liksom jag gjorde, över att använda den digitala tekniken mer i sin undervisning. Matematiken är tyvärr dock ett sådant ämne som gärna upplevs svårt att göra detta inom, men nej! Bara man vågar testa 🙂 Läs om mina tankar, problem och reflektioner kring ”vägen till mattefilmerna” – vilket lika gärna skulle kunna handla […]

Är det formativ bedömning eller bedömning för lärande?

Två vanligt förekommande begrepp men olika innebörd Ja, detta med begrepp och vad de står för är inte lätt. Båda förekommer men står för olika saker. En bedömning anses vara ”formativ” om evidens eller information om elevers förståelse används av olika aktörer (lärare, elever eller klasskamrater) för att anpassa undervisningen och elevernas lärande. Begreppet ”formativ” syftar […]