Förskolebibliotek på Tornérhjelms förskola

Från tankefrö till verklighet. Vägen hit har varit inspirerande, utmanande och rolig. Idén föddes med barnens frågor om att få låna hem böcker i samband med högläsningsstunderna med vår bokpedagog, Gunilla Eklöf, i sagorummet. Skulle vi kunna göra något större av detta? Hur ger vi barn i tidig ålder möjligheter att genom boken stimulera sin nyfikenhet och […]

Nationella prov i Samhällskunskap

Årets nationella prov har kört igång för våra elever och först ut är Svenska/SvA i år 6. Men våra elever ska ta sig igenom flera ämnen i NP och förra veckan var jag på gränssättningsmöte för Nationella Prov i Samhällskunskap på Göteborgs Universitet. 15 pedagoger med spridning från norr till söder, från landsbygd till storstad […]

Hur ser Matematiklyftet ut i Helsingborg?

Matematiklyftet är en fortbildning för matematiklärare som äger rum lokalt på skolor, i kollegialt samarbete. Lärarna har en handledare till hjälp samt en webbplats (lärportal) med didaktiskt stödmaterial utvecklad av Skolverket. Både handledarna och berörda rektorer erbjuds en särskild utbildning av Skolverket. Under läsåret 2013/2014 har Helsingborgs stads grundskolor fått beviljat medel för 9 handledare […]

Lärandets nya landskap i Riksdagen

”Forskningen pekar på att rätt använt kan modern teknik i skolan höja skolresultaten. Detta förutsätter inte bara att lärplattor finns tillgängliga i klassrummet. Det kräver även att lärarna känner sig trygga med att använda utrustningen på ett sätt som förstärker deras undervisning. Därför är det viktigt att lärare får den fortbildning och kompetens de behöver […]

Vägen till mattefilmerna (och andra filmer)…

Många funderar, liksom jag gjorde, över att använda den digitala tekniken mer i sin undervisning. Matematiken är tyvärr dock ett sådant ämne som gärna upplevs svårt att göra detta inom, men nej! Bara man vågar testa 🙂 Läs om mina tankar, problem och reflektioner kring ”vägen till mattefilmerna” – vilket lika gärna skulle kunna handla […]

Är det formativ bedömning eller bedömning för lärande?

Två vanligt förekommande begrepp men olika innebörd Ja, detta med begrepp och vad de står för är inte lätt. Båda förekommer men står för olika saker. En bedömning anses vara ”formativ” om evidens eller information om elevers förståelse används av olika aktörer (lärare, elever eller klasskamrater) för att anpassa undervisningen och elevernas lärande. Begreppet ”formativ” syftar […]

Studiebesök på Essa Academy Inspirerade

Under några dagar i november var bland andra Edward Jensinger, Gertrud Ek, Elisabeth Bengtsson och Pia Smith på studiebesök på skolan ESSA Academy i Bolton. Syftet med resan var att se hur skolan jobbade med informationsteknik och digitala verktyg. Men helsingborgarna fick mycket mer än så med sig hem.