Internets betydelse – Internetdagarna i Stockholm 24/-25/11

Innehållsrika Internetdagar i Stockholm! Nyttigt att ge sig utanför sin comfortzon och få se internet ur ett annat än skolans perspektiv.

Vad sägs om Keynote- sessions med Barack Obamas kampanjledare Harper @Harper, MI5 spionen Annie Macond, Konstnären Sougwen Chung (http://Sougwen.com)
som var några av de två dagarnas höjdpunkter.
Gemensamt för alla dessa fantastiska föredragshållare är att de lyfter fram internets betydelse för demokratin i världen, internets möjligheter och farhågor. Dagens och framtidens internetanvändare behöver många olika kompetenser för att vara digitalt kompetenta.

Vad innebär det att vara digital? Är våra elever digitala eller är de bara användare av digitala verktyg? Vad måste eleverna kunna för att klara sig i framtiden? Detta är frågor som ställdes och diskuterades i spåret ”Barn och ungas digitala kompetens”. Skolan måste bli en likvärdig digital skola. En likvärdig digital skola där eleverna har jämlik tillgång till digitala verktyg. En skola där eleverna får likvärdig utbildning i användningen av digitala verktyg och blir kritiska kunniga användare. Det är kunskap som behövs för att man ska kunna vara en fullvärdig medborgare.

Vår slutsats av våra dagar här i Stockholm är att skolan har en extremt viktig funktion för att skapa framtida kompetenta användare och skapare av internet. Alla ämnen i skolan är viktiga för att skapa kompetenta digitala användare. Exempelvis handlar de mest populära apparna om motion och hälsa. Apparna används mest av tjejer. Idrottens uppdrag är att diskutera och fånga dessa elever, så att de lär sig använda verktygen på rätt sätt med riktig kunskap om motion, kost och hälsa i bagaget.

Vi har blivit inspirerade och tar med oss flera idéer till vår egen verksamhet som vi hoppas kunna omsätta i praktiken tillsammans med våra kollegor på Elinebergsskolan.

Vår resa finansierades av stipendiepengar.

/ Camilla Persson, Camilla Källberg, Marie-Louise Persson, Anna Bergevi.
Förstelärare på Elinebergsskolans grundskola och grundsärskola.

internetdagarna stiftelsen för internetinfrastruktur