Julen är snart här och #Hbg44 är ett minne blott?

Inspiration, kollegialt lärande, pedagogiska diskussioner och Vi-känsla är uttryck som vi vill lyfta fram när vi sammanfattar höstens stora arrangemang #Hbg44. Utvärderingar är gjorda, på flera sätt och med olika målgrupper. En stor majoritet är mycket nöjda, men så klart finns det delar som kan bli ännu bättre.

Vi vill tacka för uppdraget att samordna veckan och hoppas att det som du fick vara med om under #Hbg44 har satt avtryck hos dig och i din verksamhet. Att börja med något (inte allt) som du var med om, utmana dig själv och dina kollegor, samt stötta varandra i det kollegiala lärandet – det är uppmaningar som vi vill skicka med på vägen.

Till sist, en liten digital julhälsning

Vi kan inte låta bli att dela med oss av ännu en i form av en gammal goding. Denna bygger på gammal teknik så tyvärr är den inte möjlig att titta på via annat än dator
http://www.elfyourself.com/?mId=62894310.3

/Karin och Mona på Utvecklingsavdelningen samt avdelningen för Verksamhetsstöd och drift