Kan man arbeta med samma problem många gånger?

Vi fick i uppgift inom matematiklyftet som vi skulle göra med eleverna. I problembanken i modulen problemlösning (åk1-3) finns följande problem:

Tre kattmammor har kattungar samtidigt. Hur många kattungar kan varje kattmamma ha om det sammanlagt finns:

a) 3 kattungar?
b) 9 kattungar?
c) 10 kattungar?
d) Hitta på ett liknande problem. Lös det.

Det finns också fleraa varianter av samma problem, både lättare och svårare. Eller som jag vill säga, enklare och mer komplexa. Jag förberedde problemen genom att sortera dem i ordning från mindre till mer komplext och göra ett häfte:
Problemlösing om katter, troll, spindlar och rep

Min plan var att eleverna skulle arbeta två pass på 50-55 minuter med lunch och rast emellan. De skulle få göra klart och känna att de fick befästa sättet att arbeta.

Jag hade en tydlig genomgång där jag visade hur de skulle göra med konkret material, rita enkla bilder och skriva matematiskt. För att alla skulle se hade jag satt iPaden i stativet och slagit på kameran. Genom att göra detta och koppla till projektorn kunde alla se vad jag gjorde med björnarna och kuberna som jag använde som konkret material. Eleverna och jag var överens om att det var bra att använda stora björnar (eller kuber) till kattmammor och små till kattungar.

IMG_0652

Den första uppgiften var lätt. För lätt, men hade i stället som syfte att skapa en modell för hur de skulle lösa de följande uppgifterna. Naturligtvis kom frågan om att dela och dela lika upp. Vi kunde genom en kort koll bland eleverna konstatera att mammor inte alltid har lika många barn och då har troligtvis inte heller kattmammor lika många barn varje gång.

Verkliga svårigheter kom när begreppet dubbelt och hälften blandades in. Då var det konkreta materialet verkligen till hjälp. Genom att ta två vita kattungar för varje svart blev det ganska enkelt att få rätt på hur kattungarna såg ut. Att sedan fördela dem på olika sätt bland mammorna var ju enkelt för de hade de övat på många gånger.

Att dela upp grillade spindlar mellan trollungar så ingen fick lika många vållade inga svårigheter alls när eleverna väl kommit förbi föreställningen att dela betyder att dela lika.

Ingen elev hann till de sista två sidorna. Så ännu vet jag inte om problemet med repet och att författa ett eget problem kommer att bli svårt. Nästa tillfälle ska jag repetera dubbelt och hälften och göra flera uppgifter där det är svårigheten.

De olika representationerna fungerade väl och min önskan att bilderna de ritade skulle bli enklare och enklare slog in eftersom det helt enkelt inte fick plats på pappret med 17 kattungar och det tog lång tid att rita dem. De blev till streck. Behovet skapade en ny representationsform.

Det går alltså att arbeta många gånger med samma problem i olika variationer. Modellen var enkel och hållbar så de kunde lösa svårare och svårare uppgifter. Efterhand släppte eleverna det konkreta materialet och bilden, men de återgick också till dem när de behövde det.

Creative Commons-licens
Kattmammorna av Susanne Jönsson är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell licens.