Ängelholm bloggar

Här publiceras bloggtexter skrivna av pedagoger och personal i Ängelholms kommun inom olika aktuella ämnesområden. Obs. Bloggen uppdateras inte längre.

Skapa magi och glädje kring arbetssätt

Att som chef skapa magi kring arbetssätt som ger glädje och utveckling är viktigt i mitt arbete. Att kunna hitta arbetssätt där gamla kunskaper och verktyg möter nya. Att skapa och utmana, att få vara kreativ och prova. Se helhet som ger trygghet att prova tillsammans med barnen. Under hösten har våra APT varit kreativa […]

Safer Internet Day 2015 på Villanskolan

Tisdagen den 10 februari firade hela Villanskolan Safer Internet Day, med fokus på barn – och ungas internetanvänding. Sedan 2004 har vi som skola haft “Surfa Säkert” som en del av IKT-utvecklingen och för varje år, när användningen av digitala verktyg ständigt ökar, blir det viktigare för oss alla att vara medveten om risker och […]

Algoritmer i åk 2!

En ny tanke som testas för fullt just nu! Lära ut algoritmer i addition och subtraktion utan förståelse. Lära ut en teknik och låter eleverna testa och träna på dessa. Vanskligt? Nej jag tror inte det! Jag tror att det var precis detta som jag själv utsattes för under min skolgång. Jag lärde mig hur, […]

FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning.

I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen).  FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och […]

Elever animerar egna filmer om hur man är en bra kompis

Årskurs fyra på Villanskolan i Ängelholm fick besök av Joachim Thornström*  under en dag vecka 36 i ett led i 1:1-satsningen och eleverna fick chansen att arbeta med honom i ett värdegrundsarbete. Uppgiften var att skapa en animerad film med verktyget GoAnimate om hur en bra kompis ska vara. Eleverna fick först fundera över hur en […]

Animeringsfestival på fritids

Under ett möte i nätverk Fritids på Resurs IKT i Ängelholm kom ett förslag från fritidspedagogen Karin Borggren att anordna en animeringsfestival. Förslaget togs emot med stor entusiasm på de olika skolornas fritidshem. Resurs IKT i Ängelholm ordnade några workshops och snart gjordes det filmer på de flesta fritidshemmen Festivalen gick av stapeln den 15 […]