Fokus förskoleklassen

Vårterminen 2016 startade vi, Per Dahlbeck och Carina Wällstedt Johansson, ett utvecklingsarbete om förskoleklassverksamhet. Vi driver arbetet tillsammans med ett antal lärare som arbetar i förskoleklass och deras skolledare.

Fem berättelser tog form under utbildningens gång. Centralt i samtliga berättelser är att verksamheter har strävat efter att fånga och utgå från elevers frågor. Samtliga berättelser presenteras i form av en digital publikation i den här bloggen.

Hitta språket och Hitta matematiken – redan i förskoleklassen

Nu har du som pedagog i förskoleklass stöd genom Skolverkets kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet kan hjälpa dig att få syn på elevernas kunnande så att du kan stötta och utmana varje elev på hens nivå.

Ett berättandeprojekt med förskoleklassen

Syftet med processutbildningen för förskoleklassen under våren 2016 var att lyfta förskoleklassen som sin egen skolform och identitet utifrån skolverkets förtydligande mål. En av sex skolor som deltog var Maria Parkskolan.

Från pantresa till vandrande pinnar

Syftet med processutbildningen för förskoleklassen under våren 2016 var att lyfta förskoleklassen som sin egen skolform och identitet utifrån skolverkets förtydligande mål. En av sex skolor som deltog var Dalhemsskolan.

Förskoleklassen som är bäst på matte

Syftet med processutbildningen för förskoleklassen under våren 2016 var att lyfta förskoleklassen som sin egen skolform och identitet utifrån skolverkets förtydligande mål. En av sex skolor som deltog var Gläntanskolan.

Berättelsen om vår resa mot filmen om Titanic

Syftet med processutbildningen för förskoleklassen under våren 2016 var att lyfta förskoleklassen som sin egen skolform och identitet utifrån skolverkets förtydligande mål. En av sex skolor som deltog var Högastensskolan.

Förskoleklassen – en verksamhet med egen identitet

Vårterminen 2016 startar vi, Per Dahlbeck och Carina Wällstedt Johansson, ett utvecklingsarbete om förskoleklassverksamhet. Vi gör det tillsammans med ett antal lärare som arbetar i förskoleklass och deras skolledare.