Fokus förskoleklassen

Vårterminen 2016 startade vi, Per Dahlbeck och Carina Wällstedt Johansson, ett utvecklingsarbete om förskoleklassverksamhet. Vi driver arbetet tillsammans med ett antal lärare som arbetar i förskoleklass och deras skolledare.

Fem berättelser tog form under utbildningens gång. Centralt i samtliga berättelser är att verksamheter har strävat efter att fånga och utgå från elevers frågor. Samtliga berättelser presenteras i form av en digital publikation i den här bloggen.