Grej Of The Day

Inger Edforss Fuchs, förstelärare i SvSo år 4-6 på Västra Ramlösa skola i Helsingborg, delar med sig av sina minilektioner, så kallade Grej of the day – GOTD.