Helsingborg bloggar

Här publiceras bloggtexter skrivna av pedagoger och personal i Helsingborgs stads skolor inom olika aktuella ämnesområden. Detta för att synliggöra goda pedagogiska exempel i våra skolor och verksamheter.

Padlet och exit ticket

Ni vet den där känslan man kan få som lärare… Man vet vad man vill göra men man vet inte hur man ska göra det? Precis så kände jag det i höstas. Jag ville utveckla mina lektioner och mina elever och kom fram till att jag ville använda mig mer av så kallade exit tickets. […]

Gemensam utgångspunkt för matematiklärare med Matematikbiennalen 2016

Under två dagar i januari samlades matematiklärare från framför allt Sverige för att fortbilda sig och dela med sig av sina tankar, idéer och forskning. Att som matematiklärare få åka hit och lyssna är en riktig kick. Man får med sig mycket matnyttigt hem, men man kan även känna att man kommit långt med sin […]

Att använda sitt modersmål som en lärstrategi

Vi människor är mera lika än olika, men det talade och skrivna språket kan skilja oss åt. Det tar lång tid för oss om vi måste lära oss allt på ett nytt språk om vi kommer till ett nytt land. Vi behöver bli utmanade och få lov att tänka på vårt modersmål för att utvecklas. […]

Öka och stärka elevers uthållighet och motståndskraft – James Nottingham BETT 2016

James Nottingham fokuserar under sin föreläsning – Developing students resilience and perseverance på hur vi kan öka och stärka elevernas uthållighet (perseverance) och motståndskraft (resilience). Egenskaper som enligt Nottingham är avgörande för att eleverna ska kunna prestera bättre och nå sin optimala utvecklingszon. Nottingham presenterar ett diagram som visar att Sverige ligger lågt, jämfört med andra länder, […]

”Vara delaktig” – Studiebesök Bowes primary school

Bowes Primary school är en del av Bowes Learning Alliance, som består av 5 skolor i Enfield, London. Tillsammans har skolorna 1600 elever. På Bowes Primary school går elever från 4-års ålder till 12-års ålder. Deras motto är “Be included”, vilket kan översättas med ”Vara delaktig”. Mottot genomsyrar hela verksamheten, vilket vi såg många exempel […]

Gläntan talar som TED

”Vet ni hur det känns…?” Så börjar alla TED-tal i åk 9 på Gläntanskolan. I början på höstterminen fick eleverna genomföra ett större arbetsområde som mynnade ut i ett inspelat TED-tal. TED står för Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning. Den första planeringen till eleverna  Planering i Skolbanken med matriser  Jag valde att utgå […]

Kreativa uttryck utanför klassrummet för modersmålselever

“Du danske sprog, du er min moders stemme” genomfördes våren 2014 med danska modersmålselever i Helsingborg på Dunkers Kulturhus. Projektet gick ut på att alla elever, från förskoleklass till och med gymnasiet, skulle få uttrycka sig kreativt utanför klassrummet i grupper med elever i samma ålder från andra skolor. Med utsikt över Kronborg fick de […]

UR på turné – Det handlar om dig!

Just nu besöker UR drygt ett tiotal städer i Sverige med utgångspunkt ur den nya serien Det handlar om dig. Det handlar om dig är en programserie som riktar sig till gymnasieelever. Serien vill lyfta fram att alla har ett ansvar i arbetet med mobbing. Ingen, varken som vuxen eller elev kan säga “det här […]

Läslyftet har startat i Helsingborg!

Under läsåret 2015/2016 deltar flera Helsingborgsskolor i Skolverkets fortbildningssatsning, Läslyftet. Helsingborgs stads grundskolor har fått beviljat medel för 6 handledare som handleder ca 70 lärare i grupper om 7-12 deltagare. Lärarna har olika ämnesinriktning och kommer från 11 olika skolor. De flesta har sin undervisning i årskurserna 4-9. Lärarna träffas en gång i veckan för […]

SETTtaggad Dia(b)log(g)

Ett ord som har myntats efter SETTmässorna är att vi är SETTlaggade. Kollegan Emma Nilsson lekte med ordet och sa att hon var SETTtaggad och det är ett bra ord för precis vad vi behöver vara nu. Taggade att omsätta den inspirationen och de tankarna vi fyllts av till praktik. Att vi tar det ansvaret […]