Helsingborg bloggar

Här publiceras bloggtexter skrivna av pedagoger och personal i Helsingborgs stads skolor inom olika aktuella ämnesområden. Detta för att synliggöra goda pedagogiska exempel i våra skolor och verksamheter.

Gläntan talar som TED

”Vet ni hur det känns…?” Så börjar alla TED-tal i åk 9 på Gläntanskolan. I början på höstterminen fick eleverna genomföra ett större arbetsområde som mynnade ut i ett inspelat TED-tal. TED står för Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning. Den första planeringen till eleverna  Planering i Skolbanken med matriser  Jag valde att utgå […]

Kreativa uttryck utanför klassrummet för modersmålselever

“Du danske sprog, du er min moders stemme” genomfördes våren 2014 med danska modersmålselever i Helsingborg på Dunkers Kulturhus. Projektet gick ut på att alla elever, från förskoleklass till och med gymnasiet, skulle få uttrycka sig kreativt utanför klassrummet i grupper med elever i samma ålder från andra skolor. Med utsikt över Kronborg fick de […]

UR på turné – Det handlar om dig!

Just nu besöker UR drygt ett tiotal städer i Sverige med utgångspunkt ur den nya serien Det handlar om dig. Det handlar om dig är en programserie som riktar sig till gymnasieelever. Serien vill lyfta fram att alla har ett ansvar i arbetet med mobbing. Ingen, varken som vuxen eller elev kan säga “det här […]

Läslyftet har startat i Helsingborg!

Under läsåret 2015/2016 deltar flera Helsingborgsskolor i Skolverkets fortbildningssatsning, Läslyftet. Helsingborgs stads grundskolor har fått beviljat medel för 6 handledare som handleder ca 70 lärare i grupper om 7-12 deltagare. Lärarna har olika ämnesinriktning och kommer från 11 olika skolor. De flesta har sin undervisning i årskurserna 4-9. Lärarna träffas en gång i veckan för […]

SETTtaggad Dia(b)log(g)

Ett ord som har myntats efter SETTmässorna är att vi är SETTlaggade. Kollegan Emma Nilsson lekte med ordet och sa att hon var SETTtaggad och det är ett bra ord för precis vad vi behöver vara nu. Taggade att omsätta den inspirationen och de tankarna vi fyllts av till praktik. Att vi tar det ansvaret […]

Världen I Perspektiv (V.I.P) – Att vara med och göra skillnad

Mitt namn är Karin Nolin och jag är lärare på Högastensskolan i Helsingborg. Jag undervisar de äldre eleverna i So-ämnena och har förmånen att på ett naturligt sätt kunna ta in ”världen” i mitt dagliga arbete, i möten med eleverna. I min undervisning lägger jag stor vikt vid att eleverna förstår att de är en […]

”THE BIG 5” – De fem viktigaste förmågorna i läroplanen

The big 5 är idag ett välkänt begrepp för pedagoger.  Det finns fem förmågor som man kan se genomsyrar läroplanen och vi kan också se i läroplanerna att de blir en röd tråd från förskola till gymnasiet. Det är dessa som lärare ska fokusera på när de planerar sin undervisning, skriver lokala pedagogiska planeringar, gör […]

Aida Hadzialic på besök i Helsingborg

Måndagen den 28 september besökte gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Pedagogiskt center i Helsingborg. Aida fick besöka Välkomsten och Modersmålsenheten samt Språkintroduktionsprogrammet på Filbornaskolan. Vi bad Aida reflektera kring sitt besök och det blev en selfiefilm.

Alla är lika olika – Att forma skolan efter eleverna

Under tre års tid har lärare, rektorer och förvaltningsledare i tolv kommuner arbetat med att på olika sätt öka sina kunskaper om vad inkluderande lärmiljöer är och kan vara, samt utveckla sina verksamheter för att på ett bättre sätt kunna möta alla barns behov och ta tillvara deras olikheter. FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012 med […]

Rektorer i aktion – presentationer och dokument

Från spridningskonferensen Rektorer i aktion samlar vi nedan presentationsmaterial från medverkande skolor från Helsingborg och Sandnes.