Helsingborg bloggar

Här publiceras bloggtexter skrivna av pedagoger och personal i Helsingborgs stads skolor inom olika aktuella ämnesområden. Detta för att synliggöra goda pedagogiska exempel i våra skolor och verksamheter.

Världen I Perspektiv (V.I.P) – Att vara med och göra skillnad

Mitt namn är Karin Nolin och jag är lärare på Högastensskolan i Helsingborg. Jag undervisar de äldre eleverna i So-ämnena och har förmånen att på ett naturligt sätt kunna ta in ”världen” i mitt dagliga arbete, i möten med eleverna. I min undervisning lägger jag stor vikt vid att eleverna förstår att de är en […]

”THE BIG 5” – De fem viktigaste förmågorna i läroplanen

The big 5 är idag ett välkänt begrepp för pedagoger.  Det finns fem förmågor som man kan se genomsyrar läroplanen och vi kan också se i läroplanerna att de blir en röd tråd från förskola till gymnasiet. Det är dessa som lärare ska fokusera på när de planerar sin undervisning, skriver lokala pedagogiska planeringar, gör […]

Aida Hadzialic på besök i Helsingborg

Måndagen den 28 september besökte gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Pedagogiskt center i Helsingborg. Aida fick besöka Välkomsten och Modersmålsenheten samt Språkintroduktionsprogrammet på Filbornaskolan. Vi bad Aida reflektera kring sitt besök och det blev en selfiefilm.

Alla är lika olika – Att forma skolan efter eleverna

Under tre års tid har lärare, rektorer och förvaltningsledare i tolv kommuner arbetat med att på olika sätt öka sina kunskaper om vad inkluderande lärmiljöer är och kan vara, samt utveckla sina verksamheter för att på ett bättre sätt kunna möta alla barns behov och ta tillvara deras olikheter. FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012 med […]

Rektorer i aktion – presentationer och dokument

Från spridningskonferensen Rektorer i aktion samlar vi nedan presentationsmaterial från medverkande skolor från Helsingborg och Sandnes.

Greta i den magiska skogen – en egenproducerad opera

Det började med att årskurs 2 på Drottninghögsskolan fick se operan Hans och Greta. Därefter arbetade vi över flera veckor med att skriva, berätta, sjunga, dansa och spela in scener till vår egen opera. I början av juni blev det slutligen filmpremiär för hela skolan och för föräldrarna. Opera ett uttryckssätt – ett arbete i flera […]

Creative morning med TeachUs & Grej Of The Day

Med pirr i magen lämnar jag blommande rapsfält och grönskande åkrar för att flyga till Stockholm. Jag har fått erbjudandet att representera en av alla dessa lärare i Sverige som använder mig av Grej Of The Day. Detta ska ske på ett frukostseminarium, en så kallad Creative morning. Då Micke Hermansson var nere i Helsingborg […]

Att skapa världens bästa skola – designed thinking på Tågaborgsskolan

Hur kan vi arbeta med att skapa världens bästa skola? Den frågan ställde sig rektorn på Tågaborgsskolan, Chris Hansen Sonestam.

Johan Östberg och projektet med “Livets kappsäck”

Vi har haft förmånen i årskurs 6 att under fem fredagar få ta del och arbeta med projektet “Livets kappsäck” tillsammans med musikartisten Johan Östberg. Med övningar, för att kunna göra aktiva och positiva val i vardagen har Johan genom musik och elevernas skapande av en egen låt bland annat  gett eleverna möjligheter att växa […]

Rönnowskas skolbibliotek är i världsklass

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien anser fackförbundet DIK och har utsett Rönnowska skolan i Helsingborgs bibliotek till ett Skolbibliotek i världsklass 2015.