Landskrona bloggar

Här publicerar vi inlägg från förstelärare i Landskrona stad, där de delger oss konkreta undervisningstips eller diskuterar olika pedogogiska metoder som de med framgång använt i sin undervisning!

Tanken med bloggen är alltså att lyfta fram alla de fantastiska saker som händer ute i klassrum i kommunen; en sorts kollegialt lärande på distans, men även så klart en inblick i vår verksamhet för alla som kan tänkas nyfikna! OBS. Bloggen uppdateras inte längre.

Miljökonferens i Portugal med Landskronastudenter i spetsen

När kompisar och kollegor hade påbörjat sitt sommarlov reste Karin Warlin tillsammans med två studenter,  Dzeneta Sadikovic och Oscar Andersson, från Allvar Gullstrandgymnasiet till Portugal i slutet av juni. De reste tillsammans med tre elever från Katedralskolan i Lund och målet var den internationella miljökonferensen, CEI2015, i Oeiras. CEI är en förkortning för Caretakers of the […]

Matematiklyft i förskoleklass

Vårterminen 2014 startade Landskrona stad upp Matematiklyftet för lärare i förskoleklass. Utbildningen har pågått under snart tre terminer och avslutas till sommaren. Carina Magnusson som till vardags är förskollärare på Glumslövs skola är den som ansvarat för utbildningen av ett tjugotal pedagoger. De har tillsammans träffats var tredje vecka och har då arbetat med skolverkets […]

Sång och hålligång

Igår var det dags för Sång och hålligång i Slottscaféet i Landskrona. Där samlades stadens alla förskoleklasser för att sjunga och ha kul tillsammans. Pernilla Thomsen, initiativtagare till Sång och hålligång, berättar att tanken med arrangemanget är att barnen möts på en gemensam plats och visar att oavsett hudfärg och bakgrund är alla lika och […]

Porträttet v.18 – en förstelärares tankar

Namn:  Eva Mellblom Arbetsplats: Glumslövs skola Yrkeskategori:  Lågstadielärare samt förstelärare med samordningsansvar för lärarkandidatverksamheten i Landskrona Stad Just nu arbetar Eva  för andra året i årskurs 3. Till hösten kommer hon att prova på att jobba som resurslärare. Då ges hon möjlighet att pröva hur hennes ganska långa erfarenhet kan hjälpa de elever som behöver lite extra […]

Utställning kring Earth day

Allt började som en tanke hos Pernilla Thomsen och Vildana Basic på Dammhagsskolan i Landskrona. Earth day skulle uppmärksammas i kommunen och då föddes Pernillas och Vildanas sin idé. Kort därefter bjöd de in alla förskoleklasser att delta i en utställning med temat Earth day. Varje klass skulle skapa något inom temat hållbar utveckling. Varje klass/skola fick själv tolka […]

Earth day i Landskrona

Under 2015 kommer förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Landskrona stad att fira Earth day. En internationell temadag initierad av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att uppmärksamma världens miljöproblem. Dagen har sedan starten 1970 firats den 22 april varje år i mer än 192 länder. Målet med årets Earth day är att Landskrona stad ska bli […]

Porträttet v.16

Namn: Anna-Carin Olofsson Arbetsplats: Kvarngårdens Förskola Yrkeskategori:Förskollärare Anna-Carin arbetar på en avdelning för 3-6-åringar. Hon tycker om att läsa/berätta sagor och har gått sagopedagogutbildning. Anna-Carin är även med i en utvecklingsgrupp och en verksamhetsgrupp tillsammans med förskolechefen som även ansvarar för Svarvarens förskola. Hon är även miljöombud samt handledare för studenter från Malmö Högskola. Det bästa med arbetet är […]

Sempati på Seminarieskolan

Precis som andra skolor arbetar Seminarieskolan alltid med att stärka elevernas självkänsla och empati. Förutom det dagliga värdegrundsarbetet har Seminarieskolan därför minst en vecka om året något de kallar ”Sempati-vecka”. Ordet sempati kommer ur orden seminarieskolan samt empati. Skolan koncentrerar sig då på något tema som alla faller inom ramen för värdegrund. Det kan  t.ex. handla om en gemensam […]

Porträttet v.15

Namn: Inger Broström Arbetsplats: Vattentornets Förskola Yrkeskategori: Förskollärare Arbetar på en 3-5-årsavdelning med 21 barn från olika delar av världen. På avdelningen arbetas det mycket med jämställdhet och värdegrundsfrågor. Personalen har fått bra och gedigna utbildningar i värdegrundsfrågor, bemötande och genus frågor. T.ex. kring hur man bemöter pojkar och flickor i vad de behöver stärkas i […]

NT-utvecklare i Landskrona

Hösten 2014 startade Skolverket på uppdrag av regeringen ett nationellt nätverk för att utbilda kommunala utvecklare av naturvetenskap och teknikundervisningen, NT-utvecklare. I Landskrona stad är det Sofie Nilsson från Sandåkerskolan och Ulf Sjöberg från Glumslövs förskola som har detta uppdrag. NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas med fokus på handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik.  De tränas […]