Olweusbloggen

Här bloggar Olweusgruppen, som arbetar med att hjälpa, stötta och vara rådgivande i Helsingborgs stads skolors antimobbningsarbete i Olweusprogrammet. Av oss kan skolorna få handledning, tips och stöd i sitt förebyggande och utredande arbete mot kränkande behandling och mobbning.

Olweusgruppen består av tre personer; Olweusinstruktörerna Katarina Witting och Palle Nyberg samt strategisk utvecklingsledare Michael Jensen, som har fokus på pedagogiskt ledarskap. Palle och Katarina har gått instruktörsutbildningen för Olweus international. Palle har mångårig erfarenhet av att arbeta med sociala frågor kring elever. Katarina har jobbat i Olweusgruppen sedan starten 2007.