På vetenskaplig grund

Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På den här bloggen publiceras inlägg om aktuell forskning inom utbildning och elevers lärande. Med förhoppningen att synliggöra samtida forskning samt bidra till förstärkning mellan forskarvärlden och skolan.