Blogg

Här listas alla våra blogginlägg.

Skolbibliotekarier på SETT

Efter vårt besök på SETT är vi än mer stärkta i tron på vikten av bemannade skolbibliotek på alla grundskolor. På gymnasiet har vi haft bibliotek med bemanning i men på grundskolan ser det annorlunda ut. Lässtimulering behövs i alla åldrar. Det är av största vikt att elever har tillgång till litteratur på deras nivå […]

Hur har ni det i Helsingborg?

Vad händer i Helsingborg? Hur har ni det i Helsingborg? Detta är frågor som man ofta får när man träffar på skolfolk från andra delar av Sverige, exempelvis på en mässa som SETT som avslutades igår. Frågorna kan ges på olika sätt med hjälp av helt olika betoning och kroppsspråk. På årets SETT fick jag […]

Edcamp Helsingborg

Så här gjorde vi, så här blev det och så här kan man göra nästa gång Tisdagen 29 april 2014 anordnade vi Helsingborgs första Edcamp. (Läs mer om Edcamp här) Anledningen till denna knytkonferens var att vi ville arrangera mötestillfälle för pedagoger på våra egna villkor och utifrån våra egna behov. Visserligen finns v. 44 […]

Pedagog Helsingborg eller…

… Pedagog Skåne Nordväst Detta är den riktning vi är på väg i med den här bloggen. Vi ska skapa en sajt för pedagoger i regionen som ska vara inspirerande, utmanande, stödjande för pedagogerna i verksamheterna. Syftet med att skapa en samlad webbsajt för Skåne Nordväst är att lyfta fram goda exempel på bra praktiker […]

Före-Under-Efter SETT

I början av maj åker 118 pedagoger, skolledare och personal från flera avdelningar på förvaltningen till SETT för att tillsammans ta del av innovativa arbetssätt. I samband med SETT kommer ca en tredjedel av oss att passa på att besöka förskolor och skolor i Nacka och Sollentuna för att låta oss inspireras av deras arbetssätt. […]

Google Apps till Helsingborgs skolor

Helsingborgs skolor kommer till hösten ha tillgång till Google Apps for Education (GAFE). Det har arbetats i bakgrunden med detta under hösten och vintern. Skälet är främst att många pedagoger i staden efterfrågar verktygen för att kunna effektivisera sitt arbete i allmänhet och undervisningen i synnerhet.  Dessutom vill många nå längre när det kommer till […]

Lekplatser i Helsingborg

Inför läsårsstarten i årskurs ett, hade vi många frågor och idéer. Skolans tema för läsåret var beslutat redan sedan våren till ”Hälsan på Drottninghög” och att vi skulle ta emot ett 45-tal nya elever i årskurs ett stod också klart. Vi valde att göra ett lekplatsprojekt. Hur gör vi för att nå målen med den […]

Hur är en bra app?

Bra och mindre bra appar finns det gott om. Hur är då en bra app? En app kan vara bra i ett visst sammanhang men antagligen till och med dålig i ett annat. Med andra ord, ingen lätt fråga att svara på. Hur kan du då hitta just den appen som kan vara ett guldkorn […]

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

En del av vårt uppdrag som lärare är att fortlöpande informera eleven och dess vårdnadshavare om elevens utveckling och i Helsingborgs stad ska en stor del av informationen finnas dokumenterad i Unikum. Enligt skollagen innebär bestämmelserna vidare att vi ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Hur samtalet ska gå till finns inga […]

Vi vill bli VASSA ute (och inne)!

Med hjälp av forskningsmedel vill vi utveckla utomhuspedagogik tillsammans med ny teknik. Hur kan tekniken i nya mobiler eller surfplattor hjälpa oss i ett lärande på olika platser? Projektet har arbetsnamnet, VASS, som står för ”Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande”. Sedan 2012 deltar vi i ett forskningsprojekt, där vi med medel, […]