Film

Här kan du söka och filtrera bland videoreportage, kortare videoklipp och längre föreläsningar.

Så kan arbetet med processvägg se ut i klassrummet

För att synliggöra vilka av de fem förmågorna eleverna tränar på i sitt tema arbetar klass 3B med en processvägg. 

Kamratbedömning på gymnasiet

Sofie Johansson är lärare i matematik och fysik på Olympiaskolan i Helsingborg. På matematiklektionerna i år 2 arbetar hon och eleverna med kamratbedömning.

Ung företagsamhet för nyanlända på Nicolaiskolan

Pilotprojektet Framtidens entreprenörer är ett projekt för Ung företagsamhet för nyanlända. Eleverna i projektet går på språkintroduktion på Nicolaiskolan i Helsingborg. Jenny Linderos Nilsson, projektledare och Karin Baross Eliasson, lärare i svenska som andraspråk berättar i den här filmen om projektet samt hur eleverna utvecklats i processen. Film: Ola Sandén, mediepedagog Helsingborg

Digitalitet och de yngsta barnen – barn och pedagoger som möjlighetsskapare

I november 2015 föreläste pedagoger från Västra Ramlösa förskolor på SETT SYD om Digitalitet och de yngsta barnen – barn och pedagoger som möjlighetsskapare. För dig som missade föreläsningen så berättar Vera Rojas och Simon Melin i den här filmen om förskolans förhållningssätt, tankar kring forskning, skärmtid, barns olika strategier, projicering, programmering och möjlighet till […]

Kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande

Föreläsning om kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande.

Spännande lärande med äventyr på Maria Parkskolan

Äventyrspedagogiken ger eleverna möjlighet till ett spännande lärande som skapar meningsfullhet och engagemang. Skogen lyser av röda och gröngula blad och trots att de smyger så tyst de kan prasslar det mellan träden när en årskurs 3 från Maria Parkskolan är på väg mot äventyr. Under tre veckor har eleverna arbetat stenhårt med miljö och […]

Processverktyg för högpresterande team

Föreläsning om processverktyg för högpresterande team med fokus på kommunikation och feedback.

Material från fritidshemmens inspirationsvecka

En vecka fylld av inspiration är nu över och nu delar vi med oss av de presentationer och material som användes under veckan. Har du mer material från just ditt pass kontaktar du Pedagogiskt center. Stort tack till alla som medverkade! Från samordningsgruppen för  v.45

En dag på Elinebergs särskola

En solig höstdag på Elinebergs särskola fick Pedagog Skåne Nordväst möjlighet att vara med i verksamheten hos både träningsklass och grundsärskoleklass. I särskoleklasserna finns mer tid för de praktiska ämnena än i andra klasser och under dagen hade eleverna bland annat idrott, hemkunskap och elevens val musik. I filmen En dag på Elinebergs särskola kan du få en […]

Kraften i att utgå från barns lek

Under våren 2015 samlades de åtta förstelärarna i Helsingborg och deras förskolechefer i en processutbildning för att få tillstånd ett fördjupat kollegialt lärande i förskolorna. Den 1 juni presenterar de sitt arbete för sina kollegor på Sundspärlan i Helsingborg. I filmen får du ett smakprov på deras berättelser. Här kan du läsa artikel om satsningen: […]