Film

Här kan du söka och filtrera bland videoreportage, kortare videoklipp och längre föreläsningar.

Högpresterande team

Att skapa högpresterande team handlar om mål, roller och ledarskap. Om att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete och om effektivare problemlösning och beslutsfattande.

Inkluderande lärmiljöer vid Helsingborgs stads skolor

En film om hur Laröds skola, Husensjö skola och Högastensskolan har jobbat med inkluderande lärmiljöer. Den 17 september höll Ifous ett öppet spridningsseminarium utifrån FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som startade 2012. Du kan läsa mer om seminariet och Helsingborgs stads skolors deltagande i blogginlägget: Alla är lika olika – Att forma skolan efter eleverna

Utveckling och analys

Föreläsning kring utvecklingsarbetets faser, förändring och motstånd samt analysverktyg för utvecklingsarbete. 

Föreläsning Dennis Shirley – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Dennis Shirleys föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015. Dr Dennis Shirley är professor i pedagogik vid Lynch School of Education vid Boston College. Hans arbete inom utbildning sträcker sig från mikronivå till makronivå. Från att stödja nyutbildade lärare till att utforma och handleda forsknings- och interventionsprojekt […]

Föreläsning Torbjörn Lund – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Torbjörn Lunds föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015. Torbjörn Lund är docent vid Tromsö universitet där han arbetar med skolutveckling, pedagogik och aktionsforskning. I Norge är han involverad i den nationella satsingen Vurdering for læring (bedömning för lärande) där han arbetar med nätverkslärande. Han ingår […]

Skolkultur och analysverktyg

Föreläsningen utgår från Andy Hargreaves och Ulfs Blossings teorier om skolkulturer. Skolans kultur kan påverka utvecklingsarbetet som bedrivs på en skola. En kulturanalys kan bidra till att synliggöra kulturen och öppna för samtal om inre förutsättningar.

Att skriva sig till läsning i förskoleklass

Camilla Kant och Lotta Olsson arbetar med Att Skriva sig till Läsning (ASL) i en förskoleklass på Södra Utmarkens skola i Ängelholm.

Vi vågar! – om att dela med sig på SETT

Vår största vinst med att åka 54 pedagoger och skolledare till SETT2015 var den stora gemenskapen och det erfarenhetsutbyte över gränserna som skedde, säger Per Pennegård, skolutvecklare inom Ängelholms kommun.

Om grupprocesser och kommunikation

Föreläsning om vanligt förekommande beteenden i grupper som förväntas arbeta med gemensamma uppgifter. Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation samt innefattar förutom beteenden i grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier.

Film om Plantioteket – det digitala biblioteket med elevernas egna böcker

I filmen visar Eva Levin som är IKT-pedagog och idrottslärare på Raus Planterings skola i Helsingborg hur Plantioteket fungerar. Du kan också se hur det kan gå till när eleverna skapar en bok till det digitala biblioteket. I denna artikel kan du läsa mer om Plantioteket!