Film

Här kan du söka och filtrera bland videoreportage, kortare videoklipp och längre föreläsningar.

Abdul Chohans föreläsning om förändringsarbetet på Essa Academy

Detta är en föreläsning med Abdul Chohan som föreläser om förändringsarbetet på den brittiska skolan Essa Academy. På skolan har lärare insett möjligheterna med ny teknik som pedagogiskt verktyg och arbetet att överbrygga språkliga och kulturella barriärer har varit ytterligare utmaningar för Essa Academy. Skolan har också förändrat den fysiska miljön, kulturen på skolan och […]

En processledares olika roller och uppdrag

Föreläsning om vad det innebär att leda processer samt vilka olika roller och uppdrag en processledare kan ha.

Paneldebatt från #Hbg44 2014

#Hbg44 avslutades med en paneldebatt med några nyckelpersoner från veckan. Ing-Marie Rundwall, Jaana Nehez, Lotta Karlsson, Joakim Jardenberg och Peter Karlberg.

Föreläsning med Anne Bamford från #Hbg44

Här kan du se föreläsning med Anne Bamford från #Hbg44 2014 som handlar om nya dimensioner i undervisningen med nya lärmiljöer som 3D. Bamford pratar bland annat om hur barn och och unga lär sig samtidigt som hon sätter åhörarna i olika typer av lärandesituationer.

Teknik och rörelse med Makey Makey på idrottslektionen

Koncentration, samarbete, smidighet, balans och timing, takt och rytm på schemat på en idrottslektion årskurs 6 på Errarps skola i Ängelholm. Genom att koppla en Makey Makey™ till olika onlinespel får eleverna styra spelen med hjälp av hela kroppen. Makey Makey™ är ett litet kretskort som fungerar som ett tangentbord. På ena sidan finns Space, […]

Språkutvecklande undervisning med digitala verktyg

Hanna Stehagen är lärare i svenska och svenska som andraspårk. Under vecka 44 föreläste hon om Språkutvecklande undervisning med digitala verktyg på #Hbg44. Filmen är en inspelning av hela föreläsningen.

Lek, lärande och utforskande med lärplattor i förskolan

Susanne Kjällander, fil dr i didaktik vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, föreläste i Helsingborg under #Hbg44. I den här filmen kan du se delar av föreläsningen Plattan i mattan – forskning om barns lek, lärande och utforskande med digitala lärplattor i förskolan.

Release för ”Förskolor som kunskapar”

Förskollärare och förskolechefer i Ängelholm har tillsammans gått kursen Att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Under barnkonventionens 25 års-firande passade man på att ha ett releaseparty för skriften: Förskolor som kunskapar – som gör skillnad och öppnar upp för olika möten,  som är ett resultat av det arbete pedagogerna iscensatt i verksamheten […]

Lotta Karlsson ”Fröken Flipp” föreläser om flippad undervisning

Lotta Karlsson föreläser på #Hbg44 2014. Tankar och inspiration kring flippad undervisning. Flippar, blogg, Facebook, förmågor, teori, metod och en stor dos glädje! Filmen visar föreläsningen i sin helhet.

Ing-Marie Rundwall och Joakim Jardenberg inviger #Hbg44 2014

Filmen är en inspelning av invigningen från #Hbg44 med Helsingborgs utbildningsdirektör, Ing-Marie Rundwall och Internetchef, Joakim Jardenberg från Filbornaskolans aula.