Film

Här kan du söka och filtrera bland videoreportage, kortare videoklipp och längre föreläsningar.

Filmen om brobyggarna i Helsingborgs skola

I filmen om Brobyggarna i Helsingborg får du följa med de tre brobyggarna Claudia, Viveka och Elvis och se en del av deras uppdrag och hur de arbetar.

Språkutveckling med Ipads i förskoleklassen

Vi i förskoleklassen, Påarps skola, fick möjligheten att arbeta med Ipads under fem veckor och valde att arbeta med appen ”Story Creator”. Eleverna blev introducerade hur appen fungerar och hur de kunde använda den. Flera av eleverna kände till denna app sen tidigare. Valet av gruppindelningar gjorde vi pedagoger ut efter var eleverna befann sig i […]

Formativt arbete på gymnasiet i Ängelholm

En film om hur vi använder datorn till hjälp för formativ bedömning på gymnasieskolan. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Experimenten redovisas med filminspelningar

Hur vi på Villanskolan använder filminspelningar för att redovisa olika experiment. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Animerad film på fritids

En film om hur vi gjorde animerad film på fritids på Errarps skola. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Montessori och en dator per elev

En film som visar på vilka olika sätt vi använder datorn som verktyg i undervisningen på Ängelholms Montessoriskola. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Delakultur och paradigmskifte med 1:1 i Magnarp

En film om hur vi använder datorn i olika ämnen och projekt på Magnarp. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

Fortsatt arbete framåt med 1:1, inspiration och fortbildning

En film som visar hur datorn har blivit ett naturligt verktyg i undervisningen på Kungsgårdsskolan. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

På Hjärnarps skola bygger eleverna lådbilar – med hjälp av IKT

En film om hur vi använder datorn som verktyg när vi planerar bygget av lådbilar. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.

IKT och engelska på Rebbelberga

En film o, hur vi använder datorn som ett verktyg i engelskaundervisningen. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.