Lärresurs

Alla som publicerar på Pedagogsajten har möjlighet att dela med sig av sina egenskapade lärresurser samt att tipsa om befintliga lärresurser. Använd filtreringen för att se vilka resurser som finns tillgängliga inom just ditt område. Lärresurser kan vara filmer, ljud, foton och illustrationer, det kan vara webbsidor och mjukvara eller kursupplägg.

Tips och övningar i informationssökning och källkritik

Söka, värdera och bearbeta information och på ett lättillgängligt sätt presentera materialet är en process som går igenom olika faser. Här är två resurser värda att titta närmre på.

Kommunikation och samtalsmetodik

Ju bättre grupper kommunicerar desto bättre presterar de. Positiva kommunikationsbeteenden kräver en atmosfär där deltagarna vågar bidra även med information som de är osäkra på kommer att mottas positivt. Tydlighet och lyhördhet är centrala nycklar för att förbättra kommunikationen.

Lärarhandledning till Erövrarna – om att erövra en ny framtid

Erövrarna är en sajt som handlar om de unga människor som kommer från andra länder hit till oss i Helsingborg. En del har mot sin vilja tvingats lämna sina hem för att undkomma fattigdom, förföljelse, förtryck och krig. Andra har flyttat hit av andra orsaker. Här i vår stad föds deras drömmar om en ny framtid. […]

Plugghjälp!

Kolla in Pluggkoden!! En ny programserie för år 7-9 om att förbättra sina lärstrategier för att orka plugga bättre! ”Att plugga utan strategier är som att leta efter en skatt utan skattkarta.” Det säger guldäpplebelönade läraren Martin Fernström som här tillhandahåller enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugga. I varje program följer han en […]

Material och stöd för sopsortering och skräpplockning

Rikard Almgren på NSR tillsammans med Mónika Rüll Lundin på Skol- och Fritidsförvaltningen erbjuder för skolor och verksamheter i Helsingborg en chans till stöd i ert miljötänk. Antingen på skolan som helhet eller i klassen om det finns tankar kring ett projekt. Följande stödjer Rikard och Mónika med: En inventering av verksamhetens avfallshantering/förbättringsförslag (inomhus) Översyn och […]

Aktivera eleverna som resurser för varandra med kamratbedömning

I samarbete med andra kan vi komma längre i vår kunskapsutveckling jämfört med om vi arbetar på egen hand. Eftersom det dessutom finns fler elever än lärare i ett klassrum, kan klasskamraterna genom kamratbedömning fungera som resurser för att stödja varandras lärande.

Matte-flippar för mellanstadiet

Som ett stöd för eleverna gör Robin Svensson flippar i matematik. Använd dem gärna i undervisningen, som stöd hemma för ert barn, eller som inspiration till egna flippar!

Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter

I ett nära samarbete med lärare har Amnesty utvecklat ett utbildningsmaterial som är anpassat efter gymnasieskolans behov.

Påverkan i naturen och språklig medvetenhet med Tema: Rymdnissar

Med Tema: Rymdnissar vill man på Rosengårdens förskola göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen samt med hjälp av olika digitala verktyg öka deras språkliga medvetenhet. På förskolan har man arbetat med temat under höstterminen 2014 och under våren fortsätter arbetet. Uppgift och utmaning till barnen Vi startar vårt projekt med att barnen […]

Helsingborgsmodellen – för tidig läs- och skrivutveckling

Ladda ner Helsingborgsmodellen – för tidig läs- och skrivutveckling här (pdf) Läs artikel om tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen här