Ängelholm bloggar

Här publiceras bloggtexter skrivna av pedagoger och personal i Ängelholms kommun inom olika aktuella ämnesområden. Obs. Bloggen uppdateras inte längre.

Barnkonventionsarbete i Ängelholm

För fjärde året har Ängelholms kommun uppmärksammat Barnkonventionen och barns rättigheter genom att arrangera fyra veckor där barn ges möjlighet att både få visa sina tankar och få nya tankar.

Hållbar nutid och framtid på förskolorna i Ängleholm

På förskolorna i Ängelholm har några fokus på Hållbart arbetssätt. På uppstartsdagar har pedagogerna haft olika aktiviteter med fokus på att få igång dialoger kring hur arbetet kan bedrivas ute i verksamheten. Som central pedagog har jag haft möjligheten att få ta del av detta arbete. I fredags var jag på förskolan Norregården och hade […]

Elevers reflektioner över lärprocesser i ämnet slöjd

I denna film presenteras artikeln som är publicerad av Skolporten och är skriven inom ramen för Strövelstorps skola utvecklingsarbete i modellskolan med aktionsforskning som metod. Filmen belyser kort Eva Pennegård och Eva Österberg Ramås tankar varför de valt att fokusera på lärprocesserna i ämnet slöjd. Länk till artikeln på skolporten

Mitt utvecklingsarbete med skoldatateksambassadörer

Att kunna ta till sig information, att läsa och skriva är en rättighet och förmågor som skolan, men även samhället, ställer höga krav på. Det är nyckeln till studier, arbete och för möjligheterna att förverkliga sina ambitioner. Skolan har ett ansvar att anpassa undervisningen så att alla elever ges förutsättningar och möjlighet att utveckla dessa förmågor så långt det […]

Att skapa och sprida personliga berättelser med Digital storytelling

Kom igen, använd Digital Storytelling i klassrummet! Kursplanerna kräver det! Verktygen är lätta att använda, konceptet är klart. Det är bara att sätta igång. För er som inte vill googla om Digital Storytelling i klassrummet och sortera bland 9 670 000 resultat är det ett tips att läsa mer om vad det innebär i texten […]

Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor

Jag heter Therese Brandmåhr och jobbar på Ängelholms Montessoriskola. Under min montessoriutbildning skulle vi göra ett utvecklingsarbete. Detta var i samband som Ängelholms kommun gjorde satsningen 1:1 och i samma veva fick jag en smartboard i mitt klassrum. Jag kom då på idéen SMART:a digitala läslådor. Jag ville då effektivisera det 100 åriga montessorimaterialet med […]

1000 kollegor samlade för att lära av varandra

När Utbildningsforum arrangerades för tredje gången samlades nära 1000 av Ängelholms kommuns medarbetare inom utbildning och sociala frågor för att lära och inspireras av varandra. Utbildningsforum är en hyllning till det kollegiala lärandet och under dagen föreläste drygt 140 medarbetare för sina kollegor. Den 13 augusti anordnades den tredje upplagan av Utbildningsforum av och för Ängelholms kommuns medarbetare inom […]

Villanskolans elever skapar reklamfilmer med genusperspektiv

Under några veckor i april/maj månad har alla 70 eleverna i årskurs 6 arbetat med ett filmprojekt i bildundervisningen. Målet var att skapa en reklamfilm, och särskilt tänka på genusperspektivet. Hur förmedlas reklam i medierna? Vilka stereotypa könsroller visas? Hur jobbar fotografer och filmare med bilden av pojkar/flickor i reklamfilmer och kan vi tänka på […]

Ängelholm visar upp sig på SETT

Idag gick 54 entusiastiska pedagoger och skolledare från Ängelholm in på SETT-dagarna*. Alla är här för att representera Ängelholms satsning på 1:1 och för att knyta kontakter och bli inspirerade. I en sann dela med dig kultur kommer alla ha små mini-föreläsningar i vår egen Ängelholmsmonter. Där visar deltagarna på goda exempel hur IKT kan […]

Elev med diagnosen APD hjälpt med Comfort Focus

APD står för Auditory Processing Disorder – auditiv perceptionsstörning.  APD täcker flera störningar som påverkar hur hjärnan behandlar auditiv information. En nyinflyttad elev i kommunen i åk 8 har nyligen fått den här diagnosen. Hon har under alla sina skolår inte kunnat uppfatta tal i brus och därmed missat viktig information och instruktioner från lärarna. […]