Örkelljunga förskolor

Obs. bloggen uppdateras inte längre. Örkelljunga kommun är den lilla kommunen med 10 000 invånare. Här finns 9 förskolor av varierande storlek och 3 förskolechefer. Sammanlagt går det lite mer än 400 barn i våra verksamheter. Här arbetar man inom utbildningsförvaltningen efter mottot ”Från bra till bäst”. I mars 2017 påbörjades därför ett förändringsarbete gällande den inkluderande lärmiljön. Alla pedagoger fick vara med och ta fram en pedagogisk idé som allt arbete nu vilar på. Den pedagogiska idén handlar om vår barnsyn, kunskapssyn och pedagogrollen. Det pågår ett intensivt arbete kring denna pedagogiska idé där en del är att kompetensutveckla sig gällande lärmiljöer, pedagogers förhållningssätt genom lågaffektivt bemötande samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom pedagogisk dokumentation.