Kollegahandledare på Varagårdsskolan i Bjuv!

Undertecknad arbetar som lärare på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun, undervisar i So och Sv åk 7-9. Sedan 2,5 år tillbaka  har jag även en förstelärartjänst, tillsvidareanställning, med en tydlig uppdragsbeskrivning. I denna uppdragsbeskrivning finns flera saker jag ska göra, en av dessa är att fungera som kollegahandledare. En kollegahandledare på Varagårdsskolan är en person som ansvarar för att den digitala kompetensen ökar bland kollegerna. Nedan ska jag försöka beskriva hur vi arbetat med denna fråga.

Håkan och Charlotta på kontoret

Håkan Larsson tillsammans med skolans rektor, Charlotta Björklund.

Bakgrund och framväxt av arbetet med kollegahandledare

För cirka två år sedan beslutade vår förvaltning, med förvaltningschef Carina Leffler i spetsen, att göra en ordentlig satsning på digitaliseringen av kommunens skolor. Innan dess har det givetvis funnits datorer och bedrivits utbildning i olika digitala verktyg, men det har inte funnits en tydlig genomtänkt plan för verksamheten. I denna nya plan ingick att vi skulle satsa på GAFE, Goggle Apps for Education, och att vi skulle använda chromebooks.

När vi startade upp detta arbete i november 2014 började man med att rekrytera så kallade kollegahandledare på vår skola och även  på kommunens övriga skolor. Det skulle vara lärare som hade en viss form av digital kompetens och som var beredda att satsa lite extra tid på att fortbilda sig och sedan därefter fortbilda sina kolleger på sin skola/arbetsplats.

Daniel Johansson “Strateg för framtidens lärande”

Vid denna tidpunkt hade kommunen anställt/rekryterat Daniel Johansson från Alingsås på halvtid. Daniel fick titeln “Strateg för framtidens lärare”, hans bakgrund både som lärare och allmänt  IT-kunnig med speciellt goda kunskaper när det gällde GAFE och chromebooks var en genomtänkt rekrytering om ni frågar mig. Daniels första uppgift blev nu att fortbilda oss kollegahandledare i GAFE, vi fick totalt fyra stycken heldagar med Daniel, hösten 2014 och våren 2015.

Daniels viktigast budskap till oss kollegahandledare var oerhört tydligt formulerat redan vid första fortbildningstillfället: “Jag tänker inte utbilda er till några IT-tekniker utan allt fokus ska ligga på kombinationen dator/pedagogik. Vi ska skapa ett mervärde med hjälp av digitala verktyg i undervisningen”.

Fyra heldagar är inte mycket tid för fortbildning, men det Daniel lyckades med var att skapa ett intresse som gjort att flera av oss som gick som “elever” hos Daniel började fortbilda oss på egen hand, genom att testa olika appar och övriga verktyg på fritiden. Vi pratar många timmars självstudier här, men när något är roligt så slutar man snabbt att räkna timmarna. Daniel som befinner sig tre dagar i veckan i Bjuv står  jag i ständig kontakt med om det uppstår frågor som jag behöver hjälp med. Skulle Daniel befinna sig på hemmaplan i Alingsås håller vi kontakten genom olika tekniker, till exempel med videosamtal.

Håkan och Daniel på ett kontor

Undertecknad och Daniel Johansson i samarbete

Hur arbetar en kollegahandledare?

Vi är totalt fem stycken kollegahandledare på vår skola och man fick fortbildningsansvar för olika grupper av pedagoger, jag fick huvudansvaret  för mina kolleger i ämnesarbetslag So/Sv. Sen fick jag även ett huvudansvar för fortbildningen åk 7-9 som en del av mitt försteläraruppdrag.

En av de första sakerna jag gjorde var att skapa en grupp i Google+, “Varagårdsskolan F-9 Digitalisering i skolan” och såg sen snabbt till att alla lärare anslöt sig till gruppen. I denna gruppen delar vi sedan erfarenheter kring digitala verktyg i skolan, här finns även möjligheter att titta på olika instruktionsfilmer angående olika appar/program vi använder. En del av dessa filmer är för övrigt inspelade av elever. Filmerna ligger på min YouTube-kanal och är länkad till digitaliseringsgruppen.

I denna grupp har man idag även möjlighet att boka, youcanbook.me, enskild tid med kollegahandledare, det vill säga privatundervisning under 60 minuter varje vecka med fem kollegahandledare. Jag har till exempel under detta läsår min tid mellan kl 14:00-15:00 på måndagar, men passar inte den tiden kan man välja någon annan kollegahandledare. Privatundervisning med kolleger är det absolut mest effektiva sättet för fortbildning. Då vågar alla ställa de där “dumma frågorna” som man kanske inte vill ställa i digitaliseringsgruppen eller om man har fortbildning i en större grupp. Precis samma frågor som jag vågar ställa till Daniel när vi träffas för min fortbildning. Fördelen med instruktionsfilmer är ju att man kan se dem när man har tid och med jämna mellanrum repetera, vilket jag själv måste göra med jämna mellanrum.

I digitaliseringsgruppen har vi också skapat “Hangouts On Air” som vi har kört med ungefär sex veckors mellanrum. I en sådan hangout kopplar lärare upp sig och pratar om olika appar och digitala verktyg. Sändningen är offentlig och kan ses av alla intresserade, vill man se den i efterhand kan man se den via Youtube. Oftast är flera av kollegahandledarna med, men även övriga lärare på skolan. Vi har totalt detta läsår kört sex stycken sådana sändningar, givetvis har det inte varit samma lärare som varit med i alla programmen. I näst sista sändningen, Lärare i en ny digital tid 5, hade vi med sex stycken elever som fick vara med och utvärdera den digitala undervisningen. Eleverna kommer in i samtalet på allvar efter cirka 13 minuter.

Har vi ingen gemensam fortbildning för hela kollegiet?

Jovisst har vi det…ungefär två halvdagar per termin. Sist hade vi skapat sex stationer, där olika kollegahandledare stod för undervisning av olika appar/program. Kollegiet var givetvis indelat i sex olika grupper för att logistiken skulle fungera. Min uppgift på denna senaste halvdag var att gå igenom Google Kalender. Andra digitala verktyg som övriga kollegahandledare  gick igenom var exempelvis “Classroom”, “Mentimeter” och “Formulär”.

En sak jag höll på att glömma berätta är att vi givetvis kontinuerligt upprättar en Kollegahandlingsplan där vi går igenom vad vi ska fokusera på det närmaste halvåret. Denna plan, länken ovan, har nr 2, vilket kan verka lite konstigt, men det beror på att vi är en F-9 skola sedan höstterminens start. Innan dess hade F-6 sin egen plan och detsamma gällde åk 7-9. Nu är vi alltså en skola och därför trädde denna plan, nummer två,  i kraft i början av mars 2016. Plan ett gällde från höstterminens start till februari 2016. Denna plan upprättas gemensamt av skolans kollegahandledare.

När vi blev en F-9 skola i samband med höstterminens start fick vi också en ny skolledning. Vår rektor, Charlotta Björklund och vår biträdande rektor Maria Sirén-Nöbbelin är verkligen med på noterna när det gäller digitaliseringsarbetet och det är ett absolut måste för att fortbildningen av personalen ska bli lyckad. Skolledningen har en nyckelroll här, de måste använda de olika digitala verktygen i sitt arbete med personalen för att visa vägen och nyttan med den nya tekniken. Vi kollegahandledare kan absolut inte ha en skolledning som står vid sidlinjen och tittar på.

Som ni säkert förstår så är jag mycket nöjd med hur arbetet med fortbildningen av personalen har fungerat på vår skola och kan bara berömma mina arbetskamrater för det arbete som de lagt ned för att ta till sig den nya tekniken. Å andra sidan menar jag att vi har inget val…som lärare i framtidens skola måste man ha god digital kompetens. Detta är inte förhandlingsbart…och här tror jag mitt budskap har gått hem.

I höstas 2015 var vi tre stycken kollegahandledare som höll ett föredrag på Sett-Syd i Malmö om våra kommunövergripande gemensamma ämnesmappar, där vi samlar våra pedagogiska planeringar, mer om detta projekt vid ett senare tillfälle i en annan text.

Tre kollegahandledare

Tre av skolans kollegahandledare som höll föredrag på Sett-Syd i Malmö. Nedan ser ni hur vi försökte marknadsföra föredraget. Från vänster: Jimmy Lundén, Sabina Thambert, Håkan Larsson.

“Delakultur­ – gemensamma ämnesmappar”

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för lärare och elever att dela material, planeringar och på så vis ”öppna upp” klassrummet. Vi ville skapa struktur och ge stöd och uppmuntra en delakultur och har som ett led i det tagit fram vad vi kallar ”Delakultur – gemensamma ämnesmappar”. Vi kommer att visa hur vi gjort, vad vi tänkte och vilka fallgropar och fördelar vi sett.

Jimmy Lundén, Sabina Thambert och Håkan Larsson arbetar som lärare på Varagårdsskolan och leder projektet med att öka det kollegiala lärandet i Bjuvs kommun.

För att få lite extra fart på både kolleger och elever har vi, jag och mina elever i åk 9, startat en digital skoltidning, “Varagårdsnytt”, där alla elever på skolan F-9 har möjligheter att få material publicerat. Hittills har vi publicerat tre nummer.

Senaste numret hittar du i nedanstående länk. Tidningen produceras med hjälp av appen Google presentation och länkas sedan “vidare ut i världen” via Bjuvsnytt.se.

Läs senaste numret – Varagårdsnytt nr 3

Redaktionsmedlemmar i ett klassrum

Bild på redaktionen, elever ur klass 9:A, Varagårdsskolan Bjuv

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att det är roligt att vara kollegahandledare, visserligen tar det mycket tid i anspråk, men efter många år i yrket kände jag att det behövdes en ny utmaning och arbetet med att höja min och mina kollegers digitala kompetens känns både viktigt och stimulerande.

/Håkan Larsson, Varagårdsskolan, Bjuvs kommun.
hakan.larsson@skola.bjuv.se