Kollegahandledning i förskolan

I dagens IT-samhälle är det inte längre frågan “om” som ställs utan istället “när”. Vi lever i en ständig utveckling och den går fort. Det är därför av stor vikt att vi i förskolan hänger med i  denna utveckling. Enligt Lpfö98 rev 10 ska vi i förskolan lägga grunden för livslångt lärande, det är vi som skapar morgondagens medborgare. Men vi har ett viktigt uppdrag i att visa på lärandet och tekniken blir då som vilket verktyg som helst.

Att alla pedagoger har en iPad skapar stora möjligheter att skapa dessa nya medborgare. Vi har förutsättningarna för att använda tekniken i barngruppen och tillgängligheten blir då stor. Detta möjliggör att vi enkelt kan ha diskussioner och samtal om hur vi ska arbeta med teknik i barngruppen och hur detta ska leda till ett lärande. Även barnen har tillgång till lärplattor och vår uppgift är att de används som vilket lärverktyg som helst. Det viktiga är att det sker ett lärande.

kollega handleder kollega

Sandra Strid (till höger) handleder en kollega.

Kollegahandledning fungerar som så att jag som kollega ska hjälpa en annan kollega till självhjälp. Jag ska få min kollega att själv lösa “problemet”. Min roll blir att stötta och coacha min kollega att genomföra och lösa sitt eget “problem”. Hur gör man då detta på bästa sätt? Mitt förhållningssätt är det viktigaste, jag ska ha ett positivt mottagande och skapa ett förtroende. Enkelt kan man säga att inga frågor är dumma och jag ska bemöta alla frågor på samma sätt. Det finns även ett tydligt mål när man handleder och det är vi tillsammans som kommer fram till målet.

Jag har fem timmar varje vecka inlagt i mitt schema där jag ansvarar för tre förskolor. Man kan boka mig i förväg om man vill ha hjälp med något annars kommer jag ut regelbundet till förskolorna. Oftast kommer kollegorna då på problem eller saker de vill ha hjälp med. Jag använder mig av ett enkelt dokument där vi tillsammans kommer fram till ett syfte/mål, hur det ska genomföras och hur det gick. Den viktigaste punkten är sist och den tar upp hur vi går vidare. Träning ger färdighet och man måste använda sig av verktygen för att det till slut ska sitta. Jag brukar ge mina kollegor läxor som jag sedan kan följa upp.

På min förskola är det på ett sätt enklare att handleda regelbundet i vardagen, eftersom kollegorna enkelt kan slänga ut en fråga till mig och finns det tid tar vi det med en gång. Annars återkommer jag under min handledningstid. Oftast finner jag tiden med en gång eftersom det då är färskt i både min hjärna och min kollegas. I början av min kollegahandledarroll fick jag lägga mer tid på att motivera varför man skulle använda teknik i barngruppen och hur man kunde göra. Nu är pedagogerna mer medvetna och mer säkra på hur de kan baka in tekniken. Det har blivit mer självklart hur tekniken ska användas med barngruppen.

sandrastridhDen största fördelen med kollegahandledarmetoden är att jag vet vilka problem mina kollegor stöter på eftersom jag själv också arbetar med tekniken i vardagen/barngruppen. Jag har en helt annan förståelse för vilka problem som kan uppstå, än om någon utifrån skulle hjälpa och handleda. Jag har även redan ett förtroende eftersom vi arbetar tillsammans. Det finns en styrka i att jag kan handleda med en gång när problemet uppstår, man behöver inte vänta flera veckor på att någon ska komma ut och hjälp en. Tillsammans lär vi oss och utvecklas till att bli bättre.

Och varför ska man inte använda sig av kompetensen som finns ute i verksamheten? För jag lovar att den är stor.

/Sandra Stridh, Kollegahandledare
Processledare och förskollärare, förskolan Äventyret i Ekeby.