Kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande

Föreläsning om kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande.

Kollegialt lärande är lite av ett buzz word, men vad innebär det egentligen? Räcker det verkligen med att vi bara gör saker tillsammans?

Det kollegiala lärandet är inget vi gör bara för att göra. Det bör alltid handla om att förbättra verksamheten och om att öka möjligheten för barn och elever att utvecklas i verksamheten. Det är en komplex process som kräver vissa förutsättningar och kvaliteten på interaktionen beror bland annat på pedagogernas och ledarnas villighet att delta.

Vad innebär kollegialt lärande och hur kan vi gå tillväga?

Presentationsmaterial: Processledarutbildning del 8: Kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • utmaningar med kollegialt lärande
  • vad som påverkar och hur vi kan påverka utfallet av kollegialt lärande
  • underlag för uppgiftslösande samtal

Föreläsningen är den sista delen av åtta i Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez