Kollegialt lärande, varför och hur!

I de bästa av världar fungerar alltid tekniken och de pedagogiska möjligheterna utifrån lärandet kan sättas i fokus. Givetvis måste stora tekniska investeringar göras, men det är i den pedagogiska användningen som de stora utmaningarna finns. Detta är inget man löser över en dag, utan det kräver en del arbete. #Hbg44 är en stor fortbildningsinsats och en pusselbit som erbjuds skolledarna och deras pedagoger i detta förändringsarbete.

Att fortbildning behövs är de allra flesta överens om. I vilken form och på vilket sätt finns det olika lösningar på. Att nå resultat i ett förändringsarbete med hjälp av fortbildning kräver många gånger att det aktuella sätts i ett meningsfyllt sammanhang för att något ska ske. Pratar vi digitalisering av skolan blir det mer och mer tydligt att inköp av teknik är det lätta, medan ett förändrat arbetssätt kräver mycket mer.

Vi tror på kollegialt lärande som en framgångsrik form för kompetensutveckling. Inte enbart, men för många och i olika sammanhang. Stora delar av Helsingborgs arrangemang under vecka 44 bygger på denna tanke. Det är många pedagoger och även skolledare från våra skolor och förskolor som ställer upp och håller i pass som kan betecknas som ett kollegialt lärande. Att många pedagoger själva också tror på detta är tydligt. Det är denna typ av pass som först blev fulla när möjligheten att anmäla sig inför v.44 släpptes. Den praktiska erfarenheten värderas högt, både för nybörjare och för den som vill utmanas ännu mer.

Som forskningen visar, är skolledaren mycket viktig i allt utvecklingsarbete. I forskningsprojektet UnosUno poängteras detta. Skolledarens uppgift är att  bidra till utveckling genom att kratta i manegen och skapa goda förutsättningar för utveckling. De måste också driva en tydlig pedagogisk idé och lyfta fram goda exempel hävdar Edward Jensinger, medlem i styrgruppen för UnosUno.

Kollegialt lärande kan ske i många olika former. Exempel på former som genomförs både på enskild förskola/skola likväl tillsammans med andra är:

  • TeachMeet, EdCamp etc.
  • Det utökade kollegiet i sociala medier med en delakultur i fokus.
  • Pedagogiska pubar
  • Nätverksträffar som är  målgruppsanpassade
  • Sambedömningsträffar
  • Skicka sladden
Kollegialt

Foto: Karin Ollinen

#Hbg44 skapar vi tillsammans med andra kommuner i vår närhet. Pedagoger från dessa både bidrar och deltar.

Välkommen till #Hbg44 med kollegialt lärande i fokus och precis som Håkan Fleischer säger:
”Jag begär inte att du ska älska datorn men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull .”

PS! Du har väl inte missat att det arrangeras ett TeachMeet Syd den 16 oktober i Svedala.

Länk till boken som utgår ifrån forskningsprojektet UnosUno
Att förändra skolan med teknik: Bortom ”En dator per elev” – av Åke Grönlund.

Utvald bild: Mona Andersson

/Karin Ollinen och Mona Andersson, samordnare av #Hbg44