Förutsättningar för effektiv respons

Den tredje strategin för Bedömning för lärande* handlar om att arbeta med nyanserad och framåtriktad respons. Här kan du läsa om förutsättningar för en effektiv respons från lärare till elev samt se ett exempel från praktiken. Denna text är en del i en artikelserie. Här hittar du alla delar i artikelserien Bedömning för lärande. Förutom utformningen av […]

Paneldebatt från #Hbg44 2014

#Hbg44 avslutades med en paneldebatt med några nyckelpersoner från veckan. Ing-Marie Rundwall, Jaana Nehez, Lotta Karlsson, Joakim Jardenberg och Peter Karlberg.

Föreläsning med Anne Bamford från #Hbg44

Här kan du se föreläsning med Anne Bamford från #Hbg44 2014 som handlar om nya dimensioner i undervisningen med nya lärmiljöer som 3D. Bamford pratar bland annat om hur barn och och unga lär sig samtidigt som hon sätter åhörarna i olika typer av lärandesituationer.

Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev

Respons, eller feedback, är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande. Den här texten handlar om respons från lärare till elev. Den tredje av fem strategier för bedömning för lärande* handlar om att arbeta med nyanserad och framåtriktad respons. Denna text är en del i en artikelserie. Här hittar du alla delar i artikelserien Bedömning […]

Arbetet med Veckans tal är påbörjat

Nu har jag börjat med arbetet med veckans tal som jag planerade innan jul. Inledningen var ju givetvis att repetera 11 och 12. Eleverna fick hjälpas åt att komma ihåg fakta om talen. De kom på att talet 11 är udda, Neymar har tröja nummer 11, 11 består av ett tiotal och ett ental, klockan kan […]

Att presentera sitt jag med foto

“Med rätt att inspireras” är ett projekt som handlar om presentation av sitt jag med hjälp av foto. Med fotografiet och självporträttet som verktyg har elever och lärare från årskurs sex till nio arbetat med konstpedagoger på Dunkers. De har fotograferat och reflekterat över berättelser de alla byggt och förmedlat runt sin egen person.

MatemaTYCHutmaning!

På Tycho Braheskolan kan elever tävla i en Matematychutmaning. Matematiken finns i allt vi gör, på ett schackbräde, i en ask med dominobrickor, ja till och med i en balja med vatten. Inspireras av Jörgen Petersons utmaningar som finns på Tycho Brahes webbsida. Nedan kan du även se 3 av problemen:

Julen är snart här och #Hbg44 är ett minne blott?

Inspiration, kollegialt lärande, pedagogiska diskussioner och Vi-känsla är uttryck som vi vill lyfta fram när vi sammanfattar höstens stora arrangemang #Hbg44. Utvärderingar är gjorda, på flera sätt och med olika målgrupper. En stor majoritet är mycket nöjda, men så klart finns det delar som kan bli ännu bättre. Vi vill tacka för uppdraget att samordna […]

Pedagogiskt nytänkande på skolan där alla lyckas

“All will succeed” – visionen som bärs av såväl personal som elever på Essa Academy genomsyrar tillsammans med bemötande, digitala verktyg och flexibel inredning skolan. En skola där man bland annat strävar efter att ge eleverna styrkan, självförtroendet och friheten att lära utifrån sina individuella behov och sin egen potential.

Testresultat som grund för planering

Jag är helt emot för mycket tester! Tester för testandets skull hoppas jag skolan har slutat med. Likaså tester som kategoriserar och nivågrupperar elever. Däremot gillar jag testresultat som grund för planering. Mina elever i årskurs två har fått göra två av de tester de ska klara i slutet av maj redan nu. De har […]